Om CSD Väst

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) Väst är ett kunskaps- och kompetenscentrum för Västra sjukvårdsregionen som innefattar Västra Götalandsregionen och norra Region Halland. Till CSD Väst kan både vårdgivare, personer med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående liksom andra aktörer vända sig för att få information om diagnoser, experter och patientnätverk.


Det finns sex CSD i Sverige, ett i varje sjukvårdsregion, och dessa arbetar tillsammans genom CSD i samverkan. CSD arbetar på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). CSD Väst har därtill ett utökat uppdrag från Sahlgrenska Universitetssjukhusets ledning. Sammantaget innebär uppdragen att verka för:

 • att vägleda personer rätt inom hälso- och sjukvården och till andra samhällsfunktioner.

 • att öka medvetenheten och kunskapen om sällsynta hälsotillstånd samt främja forskning.

 • att målgruppen ska få tillgång till:
  - tidig utredning och diagnostik
  - professioner med expertkunskap 
  - adekvat behandling och uppföljning
  - samordnade vårdinsatser
  - vård i samverkan med tydlig ansvarsfördelning
  - en sömlös övergång från barn- till vuxensjukvård utifrån ett 
     hela-livet-perspektiv

 • att synliggöra multiprofessionella expertteam på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt för att etablera och utveckla nya.

CSD Väst samarbetar med Ågrenska, Mun-H-Center, intresseorganisationer, patientnätverk och andra samhällsaktörer.

Kontakta CSD Väst

Läs mer om:

Expertteam

Ågrenska

Mun-H-Center

CSD i samverkan

Medarbetare CSD Väst

 • Veronica Hübinette, vårdutvecklare, specialistsjuksköterska, genetisk vägledare
 • Johanna Ljunggren, vårdutvecklare, specialistsjuksköterska, genetisk vägledare
 • Johanna Bruhn, vårdutvecklare, informatör, pedagog, folkhälsovetare
 • Titti Wahlström, vårdutvecklare, socionom
 • Maria Björkqvist, vårdutvecklare, leg. sjuksköterska
 • Christopher Lindberg, medicinsk rådgivare, docent, Universitetssjukhusöverläkare neurologi och klinisk genetik
 • Veronica Wingstedt de Flon, verksamhetschef Ågrenska
 • Lovisa Lovmar, verksamhetschef Klinisk genetik och genomik, överläkare klinisk genetik, CSD-ledare
 • Camilla Palmqvist, enhetschef Klinisk genetik och genomik