Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om CSD Väst

Centrum för sällsynta diagnoser Väst är ett kunskaps- och kompetenscentrum för Västra Götalandsregionen och norra Halland. Till CSD Väst kan vårdgivare såväl som personer med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående, liksom andra aktörer, vända sig för att få hjälp att hitta information, experter, expertteam eller patientnätverk.

CSD Väst samarbetar med och stöttar flertalet expertteam och arbetar för att fler sällsynta hälsotillstånd ska få multidisciplinära insatser genom ett expertteam. CSD Väst arbetar med kunskapsspridning och kompetensutveckling för att vårdgivare, beslutsfattare och andra samhällsaktörer ska bli medvetna om patientgruppens behov. Det handlar till exempel om förbättrad diagnostik, specialistuppföljning, helhetssyn, samordning, sammanhållen vårdkedja och en förbättrad övergång från barn- till vuxensjukvård. Verksamheten arbetar även för förbättrad och förenklad samverkan mellan olika aktörer samt för en tydligare ansvarsfördelning. CSD Väst har ett nära samarbete med Ågrenska, ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och intresseorganisationer.

I Sverige finns ett CSD i varje sjukvårdsregion och dessa arbetar tillsammans genom CSD i samverkan. CSD i samverkan drivs av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård genom Nationellt programområde (NPO) sällsynta sjukdomar. Det finns även ett regionalt programområde (RPO) för sällsynta sjukdomar. CSD Väst har inget vårduppdrag och har därmed ingen möjlighet att ta emot patientremisser.

 

CSD fungerar som en stödjande enhet för vårdgivare, patienter och anhöriga och andra aktörer som berörs av sällsynta hälsotillstånd.

I sitt arbete verkar CSD för att personer som har sällsynta diagnoser får samma möjlighet till diagnos, adekvat behandling och samhällsservice som andra invånare har enligt svensk lagstiftning.

Länkar ska ligga längst ner:
Besök: 
 
 
Text att arbeta med, lägg även till förklaring kring diagnos - hälsotillstånd:
 

CSD tar ej emot remisser för patienter med sällsynta diagnoser – men kan hjälpa till att lotsa till rätt instans. CSD har också ett regionalt samarbete med försäkringskassan och kommunen och nationella samarbeten med sjukvårdsregionala CSD i Sverige samt andra intressenter för sällsynta diagnoser.

Syftet med CSD är att förbättra samhällets och vårdens förmåga att bistå personer med sällsynta diagnoser. CSD ska arbeta för att främja forskning och utveckling samt bidra till kunskapsökning och kunskapsspridning inom området.

CSD:s övergripande mål är att förbättra livsvillkoren för personer med sällsynta diagnoser. Samtidigt ska vi arbeta för att stärka individens och närståendes förmåga att självständigt hantera sin livssituation. Målet är att personer med sällsynta diagnoser ska få samma möjlighet till diagnos, adekvat behandling och samhällsservice som andra invånare har enligt svensk lagstiftning. Särskild uppmärksamhet skall riktas mot de behov som är betingade av sällsyntheten.


Senast uppdaterad: 2022-09-19 14:59