ERN och NHV

Europeiska referensnätverk (ERN) är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa. Nätverken underlättar diskussioner om svåra och sällsynta hälsotillstånd som kräver högspecialiserad vård, stora kunskaper och resurser. Nationell högspecialiserad vård (NHV) är offentligt finansierad vård där endast ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära och multiprofessionella team.

ERN

I Sverige är Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och Skånes Universitetssjukhus i Lund/Malmö medlemmar i ERNICA, det europeiska referensnätverket för ärftliga och medfödda gastrointestinala missbildningar.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset är i nuläget inte medlemmar, men har tillgång till det europeiska referensnätverket genom andra medlemmar i Sverige.

Läs mer om ERN

NHV

Västra Götalandsregionen bedriver, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utförare, nationell högspecialiserad vård (NHV) vid tarmsvikt hos vuxna.

Nationell högspecialiserad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset