Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Barnteamet 

Expertteamskoordinator (barn) Anna-Carin Gullander, nutritionssköterska, telefon: 0722-21 04 54, e-post: anna-carin.gullander@vgregion.se 

Expertteamsansvarig (barn) Helena Borg, barnkirurg
Telefon via växel: 031-342 10 00

Tarmsviktskoordinator Elisabet Nilebäck, telefon 031-343 56 85, e-post elisabet.nileback@vgregion.se

Patienter kan kontakta barnteamet via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Vuxenteamet

Expertteamskoordinator (vuxen) Viktoria Westerlund, sjuksköterska
E-post: viktoria.westerlund@vgregion.se  
Tel: 031-342 11 10

Expertteamsansvarig Jan Brun, gastroenterolog
E-post: jan.brun@vgregion.se  
Telefon via växel: 031-342 10 00

Patienter kan kontakta vuxenteamet via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar (både barn och vuxen)

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Tarmsviktcentrum
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg