Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Expertteamet

Tarmsviktcentrum är ett nationellt och tvärprofessionellt kompetenscentrum, där man samlar all kompetens kring tillståndet i en gemensam organisation. I huvudsak är det fem skilda verksamheter som tillsammans verkar för att ge en så bra och heltäckande vård som möjligt: Kolorektalkirurgi, Barnmedicin/Barngastroenterolog, Barnkirurgi, Transplantationscentrum och Vuxengastroenterologi/Klinisk nutrition. Det finns också ett nära samarbete med flera andra högt specialiserade vårdgivare, patienten, patientens närstående samt hemsjukvård.

Specialiteter som är viktiga är till exempel dietister, stomiterapeuter, nutritionssköterskor, barnkirurger, barn- och vuxengastroenterologer, transplantationskirurger och läkare specialiserade inom klinisk nutrition. En strukturerad vårdkedja för patienter med tarmsvikt är av största vikt. Centrumet har ett utpräglat multidisciplinärt arbetssätt med multidisciplinära konferenser. Ett förfinat omhändertagande, i hemmet och på sjukhus, förbättrar utsikterna att patienterna ska klara sig bra över tid. Expertteamets arbetssätt förkortar kommunikationsvägar, effektiviserar, koncentrerar och förfinar vården, på så sätt gagnar det patienten. Expertteamets ambition är vidare att fungera som multidisciplinär konsultinstans för frågor som rör nutrition, malabsorption och olika aspekter på tarmsvikt. Kärnteamet har möte varje vecka, ytterligare professioner konsulteras vid behov som till exempel röntgen, patologen och infektion.

Vuxenteamet

 • Expertteamsansvarig Jan Brun, gastroenterolog, enhetschef Tarmsviktcentrum (TSC)
 • Expertteamskoordinatorer Viktoria Westerlund, sjuksköterska, Elisabeth Bengtsson, sjuksköterska och Helena Troedsson, sjuksköterska
 • Dietist Anna Giselsson Bjerklund
 • Gastroenterolog Jonas Varkey, Antonios Kelepouris
 • Hälso- och sjukvårdskurator Annika Olsson
 • Kolorektalkirurg Lars Börjesson
 • Specialist inom klinisk nutrition Lars Ellegård, Ingvar Bosaeus

Barnteamet

 • Expertteamsansvarig Helena Borg, barnkirurg
 • Expertteamskoordinatorer Anna-Carin Gullander, nutritionssköterska och Elisabeth Nilebäck, stomiterapeut
 • Barnkirurg Sara Persson
 • Dietist Mikaela Korner
 • Gastroenterolog Nils Ekvall, Audur Gudjonsdottir, Timo Käppi, Robert Saalman, Gabriella Seidal
 • Nutritionssköterska Malin Leidzén, Lisen Andersson
 • Psykolog Anna Kleiberg
 • Transplantationsläkare Marcus Gäbel, Gustaf Herlenius, William Bennet, Niklas Kvarnström, Ulrika Skogsberg

Senast uppdaterad: 2023-03-13 11:27