Expertteamet

Tarmsviktcentrum (TSC) är ett nationellt och tvärprofessionellt kompetenscentrum, där man samlar all kompetens kring tillståndet i en gemensam organisation. Verksamheten är uppdelad på två team, TSC Vuxen och TSC Barn.

TSC anser att ett nära och bra samarbete med patienten, patientens närstående samt hemsjukvården är avgörande för att vården skall hålla hög kvalitet och vara av värde för patienten.

En heltäckande vård kräver ett nära och kontinuerligt samarbete mellan flera olika specialiteter där de viktigaste är: kolorektalkirurgi, barnmedicin/barngastroenterologi, barnkirurgi, transplantationscentrum och gastroenterologi/klinisk nutrition. Det finns också ett etablerat samarbete med flera andra högt specialiserade vårdgivare såsom interventionell radiologi, institutionen för patologi, infektionsmedicin och anestesikliniken.

Centrumet har ett utpräglat multidisciplinärt arbetssätt med regelbundna multidisciplinära arbetsmöten. 
Expertteamets arbetssätt förkortar kommunikationsvägar, effektiviserar, koncentrerar och förfinar vården på ett sätt som gagnar patienten. TSC:s expertteam fungerar också som multidisciplinär konsultinstans för frågor som rör nutrition, malabsorption och olika aspekter på tarmsvikt. Vid behov kan ytterligare professioner konsulteras beroende på patienternas situation och behov. 

Nationell högspecialiserad vård (NHV)

TSC har från och med 1 januari 2024 fått i uppdrag av Socialstyrelsen att på nationell nivå ansvara för drift, utveckling, undervisning och forskning inom vårdområde tarmsvikt hos vuxna och barn. 

Tarmrehabilitering för barn

Tarmsvikt hos vuxna

Ingår i expertteamet

Barnteamet

 • Expertteamsansvarig Helena Borg, barnkirurg, ledningsansvarig Tarmsviktcentrum (TSC Barn)
 • Expertteamskoordinatorer Anna-Carin Gullander, nutritionssköterska och Elisabeth Nilebäck, stomiterapeut
 • Barnkirurg Sara Persson
 • Dietist Mikaela Korner
 • Gastroenterolog Nils Ekvall, Audur Gudjonsdottir, Timo Käppi, Robert Saalman, Gabriella Seidal
 • Nutritionssköterska Malin Leidzén, Lisen Andersson
 • Psykolog Annie William Olsson, Hanna Ohlsson
 • Transplantationskirurg Marcus Gäbel, Gustaf Herlenius, William Bennet, Niklas Kvarnström, Ulrika Skogsberg

Vuxenteamet

 • Expertteamsansvarig Jan Brun, gastroenterolog, enhetschef och ledningsansvarig Tarmsviktcentrum (TSC Vuxen)
 • Expertteamskoordinatorer Viktoria Westerlund, sjuksköterska, Elisabeth Bengtsson, sjuksköterska och Helena Troedsson, sjuksköterska
 • Dietist Anna Giselsson Bjerklund
 • Gastroenterolog Jonas Varkey, Antonios Kelepouris
 • Hälso- och sjukvårdskurator Annika Olsson
 • Kolorektalkirurg Lars Börjesson
 • Specialist inom klinisk nutrition Ingvar Bosaeus
 • Transplantationskirurg Marcus Gäbel, Gustaf Herlenius, William Bennet, Niklas Kvarnström, Ulrika Skogsberg, Veronica Reivell