Vaskulära anomalier/ kärlmissbildningar

Vaskulära anomalier är samlingsnamnet för kärlmissbildningar och kärltumörer. Antalet nya fall uppskattas årligen till cirka 4-5% (prevalens).  Vaskulära anomalier kan förkomma överallt i kroppen (hud, muskler, skelett, inre organ) dvs. överallt där det finns kärl. Termen vaskulära anomalier innefattar ett brett spektrum av kärlförändringar allt ifrån ett enkelt födelsemärke till livshotande förändringar. På grund av detta breda spektrum är det därför vanligt att patienter med vaskulära anomalier får en felaktig diagnos. En korrekt diagnos är avgörande för adekvat bedömning och behandling vilket kräver en grupp av multidisciplinära specialister (bestående av  representanter från olika medicinska specialiteter inom Plastikkirurgi, Dermatologi, Radiologi, Handkirurgi, Öron-, näsa-Halssjukvård, Barnkirurgi och Barnmedicin) som arbetar med vaskulära anomalier.

Vaskulära verksamheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset då och nu

Sahlgrenska sjukhuset genom neuroradiologen Doc. Pål Svendsen var det sjukhus i Norden som startade mottagning och behandling av kärlmissbildningar. Detta skedde i mitten av 1970-talet då doc. Svendsen tillsammans med andra radiologer bildade en enhet på röntgenavdelningen för diagnostik och behandling av kärlmissbildningar, den s.k. emboliseringsenheten.  Genom doc. Svendsen’s internationella kontakter ffa i USA och Boston började man i slutet av 1970-talet att behandla kärlmissbildningar i hjärnan och på halsen. Doc. Svendsen’s intresse för dessa missbildningar formaliserades så småningom genom ett fruktbart samarbete med läkare från plastikkirurgen, till att ha fasta dagar för mottagning av patienter med kärlmissbildningar i kroppen. Vid dessa mottagningar kom så småningom intresserade läkare från hudkliniken och ÖNH att regelbundet ansluta, varvid den första informella multidisciplinära kärlgruppen i Sverige bildades i början av 1990 vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Neuroradiologiska läkare var av internationell tradition, och i Göteborg genom doc. Svendsen,  de läkare som behandlade kärlmissbildningar. När interventionell neuroradiologi blev en separat enhet inom röntgenavdelningen vid sjukhuset, var det således logiskt att patienter med kärlmissbildningar fortsatt skulle behandlas av interventionella neuroradiologer med lång erfarenhet att behandla dessa kärlmissbildningar, vilket även är situationen idag vid Sahlgrenska univ. Sjukhuset i Göteborg.

Den multidisciplinära kärlgruppen vid Sahlgrenska univ. sjukhuset har fortsatt sitt arbete med vaskulära anomalier och har kontinuerlig kontakt med vaskulära grupper internationellt för att kunna ge våra patienter senaste rönen avseende forskning, diagnostik och behandling av vaskulära anomalier.

Ditt besök på vaskulära mottagningen

På den vaskulära mottagningen får du träffa läkare med olika medicinska specialiteter som har det gemensamt att dom arbetar med vaskulära anomalier. Där går vi igenom din sjukhistoria, undersöker den förändring som du söker för och går igenom ev. radiologiska undersökningar som finns (t.ex  MRT, ultraljud). Målet är att komma fram till en diagnos och ge dig förslag på behandlingsalternativ. Om det krävs ytterliga utredningar eller om nödvändiga radiologiska undersökningar inte är utförda skriver vi remiss för detta och när dessa är utförda kommer du att kallas tillbaka för att med oss gå igenom det som är gjort.

 

Textansvariga är Madiha Söfteland och Metin Tovi