Bröstreduktion

Bröstreduktion görs bland annat vid uttalade besvär i samband med brösthyperplasi (tung byst) och vid gynekomasti (manlig bröstväxt).

Före behandlingen

Besök på mottagningen

Inför operationen kommer du att diskutera ingreppet med en läkare som förklarar hur ingreppet går till, förväntat resultat och vilka risker och komplikationer som kan uppkomma.

Under detta besök har du ett utmärkt tillfälle att ställa frågor och ta upp eventuella funderingar. Du kommer att fylla i en hälsodeklaration och ett antal enkäter som syftar till att kartlägga de besvär du upplever till följd att din stora byst. Vid de besök du gör hos oss kommer du även att fotograferas vilket är en del av vår journalföring.

Mammografi

Innan du som patient genomgår en bröstförminskande operation ska en mammografiundersökning genomföras om du är äldre än 40 år eller om det finns känd ärftlighet för bröstcancer. Denna undersökning måste ha genomförts senast 6 mån före planerad operation. Remiss och tidsbokning för mammografi ombesörjs inte av oss på plastikkirurgen.

Rökning

Rökstopp minst 6 veckor före och 6 veckor efter planerad operation är ett absolut krav! Orsaken till detta krav är att rökstopp kraftigt minskar komplikationer och skapar bästa möjliga förutsättningar för ett gott resultat.

Läkemedel och hälsa

Behandling med blodförtunnande och vissa smärtstillande läkemedel måste avslutas inför operationen på grund av ökad blödningsrisk. Det är därför av största vikt att vi får information om aktuell medicinering i god tid innan operationen.

Om du i väntan på operation drabbas av någon sjukdom som försämrat din hälsa, tex:

  • Kronisk sjukdom (t ex högt blodtryck eller diabetes)
  • Nytillkommen allergi eller läkemedelsöverkänslighet
  • Akut hjärtinfarkt eller stroke (slaganfall)
  • Fått nya, eller förändrat dosering av ev. läkemedel

Om något av ovanstående gäller dig, eller om du mindre än 2 veckor innan operation drabbats av akut luftvägsinfektion (hosta, snuva, feber) är det viktigt att du omgående tar kontakt med vår operationskoordinator på plastikkirurgiska mottagningen. Detta för att vi på bästa sätt ska kunna ta hand om dig och ge dig en ny tid för operation.

Operationskoordinator nås via telefon 031 - 342 37 00

Efter behandlingen

Vid operationen, som tar 1,5-3 timmar och görs i narkos tas en del av bröstvävnaden bort och bröstvårta och vårtgård flyttas upp till en ny position. Ibland skickas den vävnad som tagits bort för mikroskopisk undersökning. Operationssåren och senare ärren, ser oftast ut som ett upp och nedvänt ”T” och går även runt vårtgårdarna.

Ibland lämnas ett drän (plaströr) i såret något dygn för att släppa ut sårvätska och efterblödning. Eftersom typ av stygnmaterial och bandage varierar kan tidpunkten för borttagning av stygn och omläggning/återbesök variera.

Du kommer sannolikt att åka hem dagen efter operationen. Smärta efter operationen går över på ett till tre dygn. Den är ofta relativt lindrig och behandlas med smärtstillande medicinering. Om smärtan fortfarande är kraftig efter två dygn kan det vara ett tecken på att något är fel. Det kan också vara en långvarig grundsmärta som finns sedan tidigare och visar sig när den akuta postoperativa smärtan släppt.

Sjukskrivningstiden är ungefär 2 veckor, oftast kortare vid ett fysiskt lindrigt arbete. Fysisk belastning som t.ex. gym-träning, kampsporter, tunga lyft etc skall undvikas 3-6 veckor efter operationen. En mjuk BH (sportbehå) utan byglar skall bäras dygnet runt de första 2-3 månaderna. Under denna tid ska även ärren avlastas med hudvänlig tejp (finns på Apoteket). Det är lämpligt att sova på rygg den första månaden. Ärren ska inte utsättas för solning det första året efter operationen.

Komplikationer och risker

Varje kirurgisk operation inkluderar en viss grad av risk. Den vanligaste komplikationen efter en bröstförminskande operation är försenad läkning som innebär att operationsärren läker efter viss sårbildning.

Andra komplikationer kan vara infektion och blödning under huden. Vid komplikationer förekommer ibland att man måste göra en mindre reoperation. Infektion behandlas med antibiotika. Operationen kan även leda till nedsatt amningsförmåga, breda ärr, hudöverskott vanligtvis vid den yttre BH-kanten samt nedsatt eller upphävd känsel i bröstvårtan och vårtgården.

Nedsatt känsel brukar oftast normaliseras helt eller delvis under det kommande året, men kan ibland vara bestående. Viss kvarvarande olikhet/asymmetri mellan brösten är inte ovanligt. Om några problem uppstår, t.ex. feber, rodnad, tilltagande smärta eller att operationsområdet vätskar bör du kontakta den enhet där du opererats. Information ges vid utskrivning från vårdavdelningen.

Återbesök sker åtminstone vid ett tillfälle de närmaste veckorna efter operationen. Slutkontroll sker ett år efter operationen. Då tas även ett foto och du kommer att få fylla i ett frågeformulär om effekterna av bröstoperationen på dina besvär och vardag.