Bukplastik

Bukplastik görs bland annat vid extrem viktnedgång i samband med övervikt och/eller graviditet. Bukplastik syftar till att avlägsna överskott av fett och hud på buken. Operationen syftar också till att strama upp en uttänjd och därigenom framåtbuktande bukvägg.

Det är en fördel om kvinnor har fått de barn de önskar innan operationen, eftersom en graviditet kan försämra operationsresultatet. Fettsugning i samband med bukplastik övervägs enbart vid medicinskt, traumatiskt eller operativt orsakade stora fettansamlingar på buken. Fettsugning ökar risken för komplikationer vid en bukplastik.

Före behandling

Rökning
Vi kräver absolut rökstopp innan remiss till plastikkirurgisk mottagning för bedömning av vävnadsöverskott.

BMI (body mass index) och vikt
För alla som uppfyller kriterierna ovan ska en realistisk målvikt vara framtagen i överenskommelse med behandlande läkare (exempelvis obesitaskirurg (obesitas = fetma), allmänläkare eller gynekolog). Vid stigande BMI ökar komplikationsrisken, varför BMI lägre än 25 alltid ska eftersträvas. Innan bedömning av vävnadsöverskott görs på plastikkirurgisk mottagning ska målvikten vara uppnådd. Vi kräver att patienten har ett BMI (body mass index) lägre än 30 inför remiss till plastikkirurgisk mottagning för bedömning av vävnadsöverskott.

Inför operationen
Kontraindikation (= omständighet som utgör skäl eller hinder) för bukplastik kan vara diabetes, ökad risk för blodpropp, tidigare öppen bukkirurgi med tvärsnittsärr och planerad graviditet. Personer över 60 år opereras endast på stark medicinsk indikation. Absolut kontraindikation för bukplastik är avancerad hjärt-kärlsjukdom, instabil vikt (vi kräver stabil vikt i minst sex månader innan remiss till plastikkirurgisk mottagning för bedömning), icke optimalt behandlat psykiatriskt tillstånd och pågående rökning.

Inför operationen måste behandling med blodförtunnande läkemedel (exempelvis Waran) eller smärtstillande, inflammationsdämpande läkemedel (exempelvis Magnecyl och Voltaren) avslutas. Det är därför viktigt att vi får information om aktuell medicinering. Fråga gärna om du är tveksam.

Det finns olika kirurgiska tekniker för bukplastik. Opererande plastikkirurg beslutar om vilken teknik som lämpar sig bäst för dig för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Så går det till

Operationen utförs i narkos och tar ca 1,5 - 3 timmar. Under operationen görs ett snitt strax ovanför blygdbenet från höft till höft. För att uppnå ett så bra resultat som möjligt väljer kirurgen ibland i samråd med patienten att lägga snittet på annat sätt, beroende på hur buken ser ut. Hud och fett lossas från bukmuskulaturen upp till revbenen, varefter vävnaden sträcks ned och överskottet avlägsnas. Naveln måste opereras ut och sys in på sin nya plats, vilket medför ärr runt naveln. Ofta sys bukmusklerna mot varandra för att ge en stadigare bukvägg.

Såren sys därefter ihop och två dränage läggs in i buken för att förhindra blodansamling. Ibland används även en urinkateter (KAD) under operationen. Den avlägsnas när du kommer tillbaka till vårdavdelningen.

Efter behandlingen

Efter operationen är det viktigt att du kommer upp ur sängen så fort som möjligt. Under första dygnet ska du vid sängläge och uppegående ha ett framåtlutat läge för att inte sträcka operationsärret.

Dränagen som sätts in under operationen för att undvika blodansamling, avlägsnas oftast innan du åker hem. Ibland är det nödvändigt att behålla dränagen ytterligare en tid och då avlägsnas dessa antingen på din vårdcentral eller på vår mottagning. Mer information om detta får du innan utskrivningen.

Du ligger kvar på sjukhuset ett dygn. Konvalescenstiden är varierande och behovet av sjukskrivning är beroende av din arbetssituation, vanligtvis tre veckor. Bandaget ska sitta kvar till första återbesöket och efter operationen ska du undvika tunga lyft och sportaktiviteter de första veckorna.

Ärret efter bukplastik blir långt och till en början är det rött, men det bleknar så småningom. Vi rekommenderar att du inte utsätter ärret för solning första året. Vi rekommenderar också att du under sex månader tejpar ärret med Mikropore tejp (finns att köpa på vår mottagning). Det kan också vara bra att använda Laktulos, ett läkemedel som används mot förstoppning och stimulerar tarmens rörelser och gör så att tarmen arbetar bättre (finns receptfritt på apotek).

Komplikationer och risker

Det finns risker vid all kirurgi, det gäller även bukplastik. Även om de flesta som opereras inte drabbas av någon komplikation är det viktigt att du känner till dem. Du kommer att få mer skriftlig information om detta i samband med att du kallas för operation. Om det är något du inte förstår eller om du har frågor är det viktigt att du talar med din plastikkirurg för att säkerställa att du är införstådd med alla konsekvenser av en bukplastik.

Komplikationer kan innebära

Blödning
Man kan drabbas av en blödning efter operationen. Om detta inträffar kan det innebära akut behandling i form av en ny operation för att stoppa blödningen.

Infektion
En infektion kan uppstå efter operationen. Om du drabbas av infektion kan behandling med antibiotika vara nödvändig.

Nedsatt känsel
Efter operationen kan man drabbas av nedsatt känsel i nedre delen av buken. I vissa fall kan känselnedsättningen vara permanent.

Oregelbundenheter i huden
Det kan uppstå oregelbundenheter i huden och i underhudsfettet och det kan även uppstå rynkor och veck i huden. I vissa fall blir dessa förändringar permanenta.

Ärr
I vissa fall kan ärren bli stora och missprydande och ibland kan det även uppstå pigmentförändringar i ärren. Detta beror oftast inte på dålig kirurgisk teknik utan på den egna kroppens förmåga till ärrläkning, vilket varierar mycket mellan olika individer.

Kirurgisk anestesi
Både lokalbedövning och narkos innebär risker. Du kan drabbas av komplikationer och skador, och du kan även avlida, även om risken är mycket liten.

Assymetri
Resultatet efter en bukplastik kan bli asymmetriskt. Faktorer som kan bidra till detta är ojämn fettfördelning, hudkvalitet och muskelspänning.

Fördröjd sårläkning
Man kan drabbas av sårglipor eller att operationssåren spricker upp. Delar av huden på buken kanske inte klarar sig. Detta kan leda till frekventa omläggningar av såren och ytterligare operation/er för att avlägsna den döda vävnaden. Rökare har större risk att få sårläkningskomplikationer.

Allergiska reaktioner
Allergi mot tejp, desinfektionstvål eller suturmaterial (sutur = stygn) kan uppstå. Allvarliga reaktioner på mediciner som du fått under operationen, eller som du fått på recept, kan också uppstå. Allergiska reaktioner kan kräva extra behandling.

Lungkomplikationer
Du kan drabbas av lungkomplikationer såsom blodproppar i lungorna (emboli) eller delvis kollaps av lungorna efter narkos. Skulle du drabbas av några av dessa komplikationer kan din vårdtid på sjukhuset bli förlängd och du kan behöva extra medicinsk behandling.

Serom
Sårvätska kan ackumuleras mellan huden och bukväggen. Skulle detta problem uppstå kan det bli nödvändigt att tappa ur vätskan en eller flera gånger. Vid en sådan tappning finns det risk för infektion.

Navelkomplikationer
Sned placering, fula ärr eller ett avvikande utseende kan uppstå. I vissa fall kanske inte naveln klarar sig och huden på platsen för naveln kan ramla av vilket innebär ett sår. Detta såret läker, men det kan ta tid.

Smärta
Kronisk smärta på grund av nerver som fastnar i ärrvävnad kan uppstå.

Övrigt
Det finns risk för att du blir missnöjd med det kosmetiska resultatet efter din bukplastik. Indikationerna för bukplastik är dock strikt medicinska/funktionella och du kan därför inte räkna med att bli erbjuden en ny operation för att förbättra det kosmetiska resultatet.