Polands syndrom

Polands syndrom är en ovanlig och sällsynt medfödd defekt som inte har några genetiska, etniska eller geografiska faktorer. Polands syndrom drabbar cirka ett barn av 20 000-30 000 födda och är tre gånger vanligare hos pojkar än flickor.

Defekten innebär att stora bröstmuskeln (pectoralis major) saknas på ena sidan. Detta gäller ofta även mindre bröstmuskeln (pectoralis minor). Hos kvinnor är det vanligt att det ena bröstet blir underutvecklat eller inte utvecklas alls. Svårighetsgraden av Polands syndrom skiljer sig från person till person.

Behandlingsalternativ

Muskeln kan ersättas av ett silastic implantat precis som vid trattbröst. Hos oss inom plastikkirurgin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset korrigeras defekten vanligen i de sena tonåren.

Målsättningen med rekonstruktiv plastikkirurgi hos patienter med Polands syndrom är att förbättra form och utseende så långt det är möjligt, även om en normalisering inte är möjlig.