Bröstrekonstruktion

Vid en bröstrekonstruktion försöker man efter dina förutsättningar bygga upp ett så liksidigt bröst som möjligt. Ibland är förutsättningarna för att uppnå ett fint resultat bättre, ibland sämre. Dock måste man vara medveten om att man aldrig fullt ut kan återskapa ett friskt brösts utseende. Det slutgiltiga resultatet beror förutom på kirurgin, även på dina läkningsförhållanden som tendens till kraftigare ärrläkning runt bröstimplantat, kraftigare ärrläkning i vävnaden och tendens till bredare ärr.

Fördelen med en bröstrekonstruktion är naturligtvis att ett nytt bröst skapas, dock finns det vissa risker med varje typ av rekonstruktionsmetod som man måste känna till innan man beslutar sig för operation.

Så går det till

Det finns olika metoder för att återskapa bröst:

  • Rekonstruktion med bröstimplantat/expanderprotes
  • Rekonstruktion med implantat och killambå (lateral thoracordosal killambå)
  • Rekonstruktion med kroppsegen vävnad från ryggen + eventuellt implantat (latissimus dorsi lambå) 
  • Rekonstruktion med kroppsegen vävnad från buken (DIEP)

Patienter som inte strålbehandlats genomgår bröstrekonstruktion med implantat alternativt killambå. 
Om man är strålbehandlad förordar vi rekonstruktion med kroppsegen vävnad. Detta innebär en större operation som vid hög ålder eller sjukdom kan vara olämplig. Undantagsvis kan man då välja att genomföra en protesrekonstruktion med expander eller killambå.

Vårt mål är att du i möjligaste mån ska träffa samma läkare under din rekonstruktion.

Komplikationer och risker

Eftersom vårt mål är att minska risken för komplikationer vill vi att du är rökfri innan du sätts upp på väntelista inför operation!   Av samma skäl önskar vi att du har BMI under 30 innan du operationsanmäls.   All kirurgi orsakar ärr och ärrets utseende kan vara svårt att förutse. Normalt är ärren först röda och fasta. Efterhand blir de mjuka och bleknar. I enstaka fall läker huden med tjocka, breda ärr.

Blödning
Risken för blödning är störst det första dygnet. I enstaka fall kan man behöva operera för att stoppa en blödning.

Infektion
En infekterad protes måste avlägsnas och infektionen behandlas med antibiotika. Infektionen får läka ut innan rekonstruktionen påbörjas igen.

Fördröjd sårläkning
Man kan drabbas av sårglipor eller att såret spricker upp.

Dålig vävnadscirkulation/vävnadsnekros
En del av den förflyttade vävnaden kan gå förlorad på grund av sämre blodtillförsel. Detta medför nya korrigerande operationer för att nå slutmålet.

Serom
Sårvätska kan ansamlas i såret vilket gör att det blir svullet och känns spänt. Detta tar kroppen vanligtvis hand om själv, i undantagsfall får man tappa ut den.

Blodpropp
Vid all kirurgi finns risk att drabbas av blodpropp i exempelvis ben och lunga, även om risken är liten.

Känselbortfall och ärr
Det är vanligt med känselbortfall i det rekonstruerade bröstet. Beroende på personens läkningsförmåga kan ärren få olika utseende.

Oregelbundenhet i huden
Det kan uppstå oregelbundenhet/ojämnhet i huden eller i underhudsfettet.

Kapselkontraktur
Den vanligaste komplikationen är kapselkontraktur och innebär att den naturligt förekommande bindvävskapseln runt protesen blir stramare hos vissa patienter.

Bröstet känns då fastare och ibland kan även bröstets form och protesens läge förändras. Detta är ofarligt men ibland behöver man göra en ny operation för att korrigera detta.

Smärta
Operationerna är ofta smärtsamma och vi använder smärtstillande tabletter av olika slag. Den värsta smärtan brukar sitta i i två till tre dagar och sedan successivt minska. Naturligtvis är detta individuellt men vårt mål är att du ska vara ordentligt smärtstillad.