Bröstrekonstruktion med egen vävnad (DIEP)

Kvinnor som fått strålbehandling efter bröstcancer har en större risk att få komplikationer vid en bröstrekonstruktion. Det är därför fördelaktigt att göra en rekonstruktion med ostrålad vävnad. Denna rekonstruktion erbjuds kvinnor som är strålbehandlade efter bröstcancer.

Bröstrekonstruktionen görs genom att nedre delen av buken förflyttas till platsen för det nya bröstet och formas för att efterlikna det friska bröstet. För att bukvävnaden ska överleva på sin nya plats krävs det mikroskop för att sy ihop den flyttade vävnadens artär (tillförande blod) och ven (avflöde) till blodkärl inom bröstkorgsområdet. Defekten på buken sluts så att ärret som blir kvar döljs av byxlinningen. Metoden är inte lämplig om man har stora ärr på buken eller om man inte har tillräckligt med fett på magen.

Inför operationen genomförs en datortomografi (skiktröntgen) av magen för att kartlägga de blodkärl som finns.

Före behandlingen

Eftersom vårt mål är att minska risken för komplikationer vill vi att du är rökfri innan du sätts upp på väntelista inför operation!

Av samma skäl önskar vi att du har BMI under 30 innan du operationsanmäls.  

All kirurgi orsakar ärr och ärrets utseende kan vara svårt att förutse. Normalt är ärren först röda och fasta. Efterhand blir de mjuka och bleknar. I enstaka fall läker huden med tjocka, breda ärr.

Så går det till

Bröstrekonstruktionen görs genom att nedre delen av buken förflyttas till platsen för det nya bröstet och formas för att efterlikna det friska bröstet. För att bukvävnaden ska överleva på sin nya plats krävs det mikroskop för att sy ihop den flyttade vävnadens artär (tillförande blod) och ven (avflöde) till blodkärl inom bröstkorgsområdet. Defekten på buken sluts så att ärret som blir kvar döljs av byxlinningen. Metoden är inte lämplig om man har stora ärr på buken eller om man inte har tillräckligt med fett på magen.

Inför operationen genomförs en datortomografi (skiktröntgen) av magen för att kartlägga de blodkärl som finns.

Innan operation
Kvällen innan operationen kommer du att påbörja en blodförtunnande behandling med sprutor för att minska risken för blodpropp.

Operation
Operationen utförs i narkos och tar ca 4-8 timmar. Oftast görs inget ingrepp på det friska bröstet, då DIEP operationen syftar till att efterlikna det naturliga bröstets form, men i vissa fall görs en bröstförminskning eller ett lyft av det friska bröstet.

Efter operationen

Under de första dygnen efter din operation kontrolleras ditt nya bröst varje halvtimma, dygnet runt. Detta kan upplevas som mycket jobbigt men är nödvändigt för att vi ska veta att blodförsörjningen till bröstet fungerar bra. Om vi misstänker att det inte är så kommer vi akut behöva genomföra en ny operation för att förbättra blodcirkulationen.

Under operationen lägger man in dränage i såret för att förhindra blodansamling. Det plockas bort efter några dagar eller maximalt en vecka.

Vårdtid ca 5-6 dagar. Gördeln som du fick efter operationen ska sitta dygnet runt i 6 veckor. Du får naturligtvis ta av den när du duschar.

Du kallas till återbesök 1 vecka efter utskrivning ifrån sjukhuset. Sjukskrivningen beror på ditt arbete och varierar mellan 4-6 veckor. 

Vårta/vårtgård
Efter ca 6-12 månader när bröstet har format sig och ärren mognat kan man göra en bröstvårta, en liten operation i lokalbedövning och vid ett senare tillfälle tatueras en vårtgård.

Komplikationer och risker

Cirka 10 % av dessa operationer får kompletteringsopereras akut pga problem med blodförsörjningen. Hos vissa patienter leder detta till att en del av det nya bröstet går förlorat, vilket kan komma att kräva ytterligare formkorrigerande operationer. I enstaka fall (ca 1%) har hela det nya bröstet gått förlorat.

Blödning
Risken för blödning är störst det första dygnet. I enstaka fall kan man behöva operera för att stoppa en blödning.

Infektion
En infekterad protes måste avlägsnas och infektionen behandlas med antibiotika. Infektionen får läka ut innan rekonstruktionen påbörjas igen.

Fördröjd sårläkning
Man kan drabbas av sårglipor eller att såret spricker upp.

Dålig vävnadscirkulation/vävnadsnekros
En del av den förflyttade vävnaden kan gå förlorad på grund av sämre blodtillförsel. Detta medför nya korrigerande operationer för att nå slutmålet.

Serom
Sårvätska kan ansamlas i såret vilket gör att det blir svullet och känns spänt. Detta tar kroppen vanligtvis hand om själv, i undantagsfall får man tappa ut den.

Blodpropp
Vid all kirurgi finns risk att drabbas av blodpropp i exempelvis ben och lunga, även om risken är liten.

Känselbortfall och ärr
Det är vanligt med känselbortfall i det rekonstruerade bröstet. Beroende på personens läkningsförmåga kan ärren få olika utseende.

Oregelbundenhet i huden
Det kan uppstå oregelbundenhet/ojämnhet i huden eller i underhudsfettet.

Kapselkontraktur
Den vanligaste komplikationen är kapselkontraktur och innebär att den naturligt förekommande bindvävskapseln runt protesen blir stramare hos vissa patienter.

Bröstet känns då fastare och ibland kan även bröstets form och protesens läge förändras. Detta är ofarligt men ibland behöver man göra en ny operation för att korrigera detta.