Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Kontaktuppgifter till teamet

Expertteamskoordinator Rezvan Sameni, sjuksköterska
E-post: rezvan.sameni@vgregion.se  
Telefon: 031-342 37 00
Telefontider: Måndag - torsdag 10:30 - 11:30

Expertteamsansvarig Patrik Boivie, plastikkirurg
E-post: patrik.boivie@vgregion.se 
Telefon (via växel): 031-342 10 00 

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Plastikkirurgimottagning Sahlgrenska
Vaskulära anomalier
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177