ERN-RND

Att ha blivit godkänd som medlem i ett europeiska referensnätverk (ERN) är en kvalitetsstämpel som visar att vårdgivarna har uppfyllt vissa kriterier och ger vård på hög nivå.

Medlemmar har tillgång till en stor grupp sakkunniga experter i Europa att rådgöra med virtuellt vilket ökar möjlighet till diagnos, uppföljning och behandling. Att samla data, erfarenhet och kunskap på europeisk nivå ger möjlighet att utveckla riktlinjer och underlättar för forskning samt framtagande av precisionsmedicin.

ERN-RND

ERN-RND - rare neurological diseases

Sahlgrenska Universitetssjukhusets medlemskap i ERN-RND gäller endast för Huntingtons sjukdom.

Ansvarig: Maria Kneider, neurolog 
E-post: maria.kneider@vgregion.se

Koordinator: Maria Berglund, koordinator FoU
E-post: maria.a.berglund@vgregion.se  

Koordinator: Fredrika Jönsson, forskningssjuksköterska FoU
E-post: fredrika.jonsson@vgregion.se 

EU-webbsida för Health Care Provider (HCP) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Expertteam

Huntingtons sjukdom
Movement disorders hos barn
Narkolepsi och kataplexi hos barn
Movement disorders hos vuxna (webbsida kommer)
Neurodegenerativa sjukdomar hos barn (webbsida kommer)