Expertteamet för Huntingtons sjukdom

Huntingtons sjukdom är en ärftlig, fortskridande neurologisk och neuropsykiatrisk sjukdom. Den leder till en kombination av motoriska, kognitiva och psykiatriska symtom. Vanligtvis börjar dessa visa sig mellan 30 och 50 års ålder. En juvenil form av Huntingtons sjukdom debuterar före 20 års ålder, 5–10 procent, och cirka 50 procent av Huntingtons sjukdom debuterar sent, efter 50 års ålder, ibland till och med efter 70 års ålder.

Huntingtons sjukdom finns hos mellan 5 och 10 personer per 100 000 invånare. Det finns inga säkra uppgifter på hur många personer i Sverige som har Huntingtons sjukdom men uppskattningsvis rör det sig om ca 1000 personer.

Huntingtons sjukdom orsakas av en skada i arvsmassan. Det skadade arvsanlaget kan föras vidare både till flickor och pojkar. Genom ett blodprov kan man undersöka om man ärvt det arvsanlag som orsakar sjukdomen. Genetisk vägledning och genetisk testning utförs vid klinisk genetik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (och vid ytterligare fyra sjukhus i Sverige).

Tidigt i sjukdomen påverkas oftast tankeförmågan och närminnet. De motoriska symtomen (från rörelseapparaten) utgörs av ofrivilliga rörelser.
Det finns ingen botande behandling. Läkemedel kan användas för att lindra depression, oro, ångest och ofrivilliga rörelser.

Centrum för Huntingtons sjukdom

Vid Centrum för Huntingtons sjukdom tar teamet emot dig med Huntingtons sjukdom samt dig som är anlagsbärare eller möjlig anlagsbärare och är i behov av medicinsk bedömning. Teamet tar också emot närstående som är i behov av stöd.

Expertteamet

Beskrivning om hur expertteamet arbetar och vilka som ingår i teamet.

Diagnoslista/länkar

Lista över diagnoser som expertteamet ansvarar för samt länkar till diagnosbeskrivningar.

ERN och NHV

Europeiska referensnätverk och Nationell högspecialiserad vård kopplat till expertteamet.

Resurser

Patientnätverk, andra resurser och övriga länkar.