Expertteamet

Expertteamet för Huntingtons sjukdom samarbetar med klinisk genetik, kommunen, neurovårdsteam, rehabiliteringsmottagningar, neurologimottagningar, Mun-H-Centrum, Riksförbundet Huntingtons sjukdom (RHS), primärvården och hemsjukvård.

Expertteamet för Huntingtons sjukdom arbetar måndag till fredag och erbjuder bland annat regelbunden kontakt och anpassad vård, utbildning för personal och stödsamtal för patienter och närstående.

Ingår i teamet

  • Expertteamsansvarig Maria Kneider, neurolog
  • Expertteamskoordinator Lavinia Frid, sjuksköterska
  • Arbetsterapeut Ann-Marie Larsson
  • Dietist Ruut Reivaara
  • Kurator/sektionsledare Anna Lindfors
  • Kurator Eva Jerkstrand
  • Logoped Malin Sixt Börjesson
  • Psykolog Rosalie Säregård, genetisk vägledare
  • Psykolog Sara Griphammar
  • Specialistläkare psykiatri Marie Dahlén

Enhetschef Kognitiva spåret, Verksamhet Psykiatri Kognition och Äldrepsykiatri Mikael Mide