Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Kontaktuppgifter till teamet

Om du önskar kontakt med Huntingtonmottagningen är du välkommen att höra av dig per telefon eller med en egenremiss/egen vårdbegäran alternativt få en remiss från en läkare med information om anledning till att du vill ha kontakt.

Expertteamskoordinator Lavinia Frid
Telefon: 031-343 86 69 / 0730-28 05 99

Telefontid måndag till fredag 8:00 – 16:00. 

Telefonkontakt via Kontaktpunkten: 031-343 63 00

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Centrum för Huntingtons sjukdom
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss/egen vårdbegäran

Egenremiss via 1177