Expertteamet för Disorders of sex development (DSD) hos barn

Beskrivning av diagnosgruppen och teamet (t.ex. för barn och vuxna, endast barn/vuxna) Expertteamet för Disorders of sex development (DSD) finns för barn.

Kontakta expertteamet: 
Maj-Lis Tengskog, barnsjuksköterska, teamkoordinator

Susanne Leyonlund, undersköterska, teamkoordinator, 031-3438263, susanne.leyonlund@vgregion.se 

Annika Reims, barnendokrinolog, annika.reims@vgregion.se 

Övriga medverkande i teamet:

Gundela Holmdahl, barnurolog (kirurg)

Elisabet Bergenmar Ivarsson, barnpsykolog 

I teamet ingår dessutom genetiker, gynekologer, patolog, vuxenendokrinolog.

Läs mer

Andra resurser och samarbetspartners  

Mun-H-Center, kontaktperson: Anna Ödman Roussakis, Klinikchef anna.odman@vgregion.se, tel: 010-4417980   

Ågrenska, kontaktperson: Veronica Wingstedt de Flon, Verksamhetschef, veronica.wingstedtdeflon@agrenska.se, tel: 0709-34 69 43