Expertteamet för sällsynta endokrina tillstånd hos barn

Beskrivning av diagnosgruppen och teamet (t.ex. för barn och vuxna, endast barn/vuxna) Expertteamet för sällsynta endokrina tillstånd finns för barn.

Kontaktuppgifter till teamet.

Binjuresjukdomar

Diagnoser som ingår plus ev. länkar.


Genetiska glukos- och insulinstörningar

Diagnoser som ingår plus ev. länkar.


Genetiska och endokrina tumörsyndrom

Diagnoser som ingår plus ev. länkar.


Hypothalamus- och hypofystillstånd

Diagnoser som ingår plus ev. länkar.


Kalcium- och fosfatstörningar

Diagnoser som ingår plus ev. länkar.


Könsutvecklingsstörningar

Diagnoser som ingår plus ev. länkar.


Sköldkörtelsjukdomar

Diagnoser som ingår plus ev. länkar.


Tillväxt och genetiska obesitassyndrom

Diagnoser som ingår plus ev. länkar.