Diagnoslista/länkar

Lista över diagnoser som expertteamet ansvarar för samt länkar till diagnosbeskrivningar.

Diagnoslista/länkar

  • Aneurysm Osteoarthritis Syndrome
  • Arterial Tortuosity Syndrome
  • Familial forms of bicuspid aortic valve with aortopathy - stor grupp som går på kardiolog mott
  • Familial thoracic aortic aneurysm and aortic dissection – 10-tal (bekräftad genetisk mutation, fler följs utifrån släkt anamnes)
  • Loeys Dietz Syndrome – ca 3 st Se text på socialstyrelsen Under resurs står; Medfödda hjärtfel hos vuxna kan behandlas och följas upp vid GUCH-  enheter (Grown-Up Congenital Heart disease) vid universitetssjukhusen
  • Marfan Syndrome – ca 65 st (77 VGR) Se text på socialstyrelsen Under resurs står; GUCH-mottagningarna är specialiserade på vuxna med medfödda   hjärtfel, guch.nu Överläkare Ann-Charlott Söderpalm, GHP Ortho Center i Göteborg, e-  post ann.charlott.soderpalm@orthocenter.se
  • Rare disease with thoracic aortic aneurysm and aortic dissection – “slaskgrupp” med oklar genetiskt bekräftad diagnos

EDS vaskulär form – ca 10 familjer, följs på olika mottagningar; Uppsala EDS team?