Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Kontaktuppgifter:

Koordinator  
E-post: 
Tel: 

Ansvarig specialist 
E-post:

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.
 


Remissvägar

Adress (på kuvertet):
RemissportalenSahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Namnet på den verksamhet som remissen ska gå till
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss?