Expertteamet för sällsynta kärlanomalier

Vaskulära anomalier är samlingsnamnet för kärlmissbildningar och kärltumörer. Antalet nya fall uppskattas årligen till cirka 4-5% (prevalens). Vaskulära anomalier kan förkomma överallt i kroppen (hud, muskler, skelett, inre organ) dvs. överallt där det finns kärl.

Termen vaskulära anomalier innefattar ett brett spektrum av kärlförändringar allt ifrån ett enkelt födelsemärke till livshotande förändringar. På grund av detta breda spektrum är det därför vanligt att patienter med vaskulära anomalier får en felaktig diagnos. En korrekt diagnos är avgörande för adekvat bedömning och behandling vilket kräver en grupp av multidisciplinära specialister (bestående av  representanter från olika medicinska specialiteter inom Plastikkirurgi, Dermatologi, Radiologi, Handkirurgi, Öron-, näsa-Halssjukvård, Barnkirurgi och Barnmedicin) som arbetar med vaskulära anomalier.

Expertteamet

Beskrivning om hur expertteamet arbetar och vilka som ingår i teamet.

Diagnoslista/länkar

Lista över diagnoser som expertteamet ansvarar för samt länkar till diagnosbeskrivningar.

ERN och NHV

Europeiska referensnätverk och Nationell högspecialiserad vård kopplat till expertteamet.

Resurser

Patientnätverk, andra resurser och övriga länkar.

Kärlanomalier

Diagnoser som ingår med ev. länkar.