Diagnoslista/länkar

Lista över diagnoser som expertteamet ansvarar för samt länkar till diagnosbeskrivningar.

Diagnoslista/länkar

  • Akondroplasi (ACH) 
  • Cleidocranial dysplasi 
  • Fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP) 
  • Hypofosfatasi (HPP) 
  • McCune-Albrights syndrom (FD/MAS)
  • Multipel epifyseal dysplasi 
  • Osteogenesis Imperfecta (OI) 
  • X-linked hypophosphatemia (XLH)