Resurser

Patientnätverk, andra resurser och övriga länkar.

Patientnätverk

  • Primär Skleroserande Cholangit
  • Wilsonföreningen
  • Hemokromatosförbundet

Andra resurser och övriga länkar

Mun-H-Center, nationellt orofacialt (mun och ansikte) kunskapscenter för sällsynta hälsotillstånd.

Kontaktperson: Anna Ödman Roussakis, Klinikchef
E-post: anna.odman@vgregion.se 
Tel: 010-441 79 80  

Ågrenska 

Kontaktperson: Veronica Wingstedt de Flon, Verksamhetschef
E-post: veronica.wingstedtdeflon@agrenska.se 
Tel: 0709-34 69 43

Ågrenskas dokumentationer om sällsynta hälsotillstånd

Ågrenskas familjevistelser

Ågrenska/CSDs föräldraträffar

CSD i samverkan, CSDs nationella samarbetsfunktion

Riksförbundet Sällsynta Diagnoser

Klinisk genetik, för genetisk vägledning, information, familjemottagning och diagnostik

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning (endast för Göteborgs Stad)

Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga

OUR NORMAL

Rare Connect

FUB - Riksförbundet för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

RBU - Riksförbundet för barn, unga och vuxna med rörelsehinder

Funktionsrätt Sverige