Intensivvårdsavdelning Mölndal

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Intensivvård innebär vård av patienter med svikt i kroppens mest grundläggande funktioner såsom andning, cirkulation och medvetande. Vården är inriktad på att förebygga, ersätta eller understödja viktiga organfunktioner, när dessa är otillräckliga. Det kan vara svikt i lungor, hjärta, cirkulation, njurar, lever eller hjärna.

Din vistelse hos oss

Att vårdas på intensivvårdsavdelning

På vår intensivvårdsavdelning vårdas patienter som behöver ha mer noggrann övervakning samt en mer avancerad behandling och omvårdnad än vad som kan ges på en vanlig vårdavdelning.

En patient som vårdas på vår intensivvårdsavdelning är uppkopplad till medicinsk teknisk utrustning av betydelse för den specialiserade vården.

Intensivvårdsarbetet bedrivs i arbetslag. Det är vanligt med återkommande ronder under dagen. Läkare från andra specialiteter konsulteras för enskilda problem och frågeställningar.

Undersköterska/ intensivvårdssjuksköterska finns ständigt närvarande hos patienten. De genomför den övervakning, kontroller, behandlingar, undersökningar samt omvårdnad som ordinerats.

Dagligen genomförs återkommande bedömningar av patientens tillstånd genom tolkning av data från övervakningsmonitorer, laboratorieprover, röntgenbilder samt undersökningar.

Ibland kan patientens tillstånd förändras och det kan finnas behov av intensivvård på ett annat sjukhus med en annan specialistkompetens. Då sker transport med ambulans och medföljande anestesi-/intensivvårdspersonal.

För dig som är närstående

Besök

Vi har inga fasta besökstider utan du är välkommen att besöka din närstående under hela dygnet. Vi har dock en patientvila mellan kl. 11.30-13.00 då vi önskar undvika besök och gärna ser att du respekterar.

Att besöka en intensivvårdsavdelning kan upplevas både obehagligt och skrämmande. Miljön innehåller mycket teknisk utrustning och patienten är uppkopplad med sladdar och slangar till denna. Inför ditt besök på IVA får du information av personalen om miljön där din närstående vårdas. Läkare och intensivvårdssjuksköterskor ger dig regelbunden och återkommande information under hela vårdtiden. Personalen kan förklara vad de gör och uppdatera dig om förändringar i din närståendes tillstånd.

Vi välkomnar även att barn kommer på besök. Studier har visat att barn klarar av att besöka en kritiskt sjuk närstående. Det kan vara viktigt att de själva får komma och se sin närstående.

Din egen hälsa

För att orka vara ett stöd till någon som är svårt sjuk måste du som närstående också ta hand om dig själv. Det är viktigt att äta och vila regelbundet för att orka vara ett stöd till den som är sjuk.

Om du har behov av att samtala med någon eller om du har praktiska problem t.ex. intyg, ekonomi och hur räkningar betalas när någon är sjuk, kan vi hjälpa dig att få kontakt med en kurator

Vi kan även hjälpa dig att få kontakt med en präst eller annan andlig rådgivare om du önskar det.

Allmän information

  • Det är inte tillåtet att använda mobiltelefon i patientsalen.
  • Vi har generellt fotoförbud på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • På grund av risk för allergi ber vi besökare att undvika att använda parfym samt att ta med blommor.

Vi som arbetar här

På IVA, avdelning 227, arbetar specialistutbildade läkare, intensivvårdssjuksköterskor och undersköterskor med särskild kompetens och beredskap för att behandla dessa tillstånd.

Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Intensivvård innebär vård av patienter med svikt i kroppens mest grundläggande funktioner såsom andning, cirkulation och medvetande. Vården är inriktad på att förebygga, ersätta eller understödja viktiga organfunktioner, när dessa är otillräckliga. Det kan vara svikt i lungor, hjärta, cirkulation, njurar, lever eller hjärna.

Din vistelse hos oss

Att vårdas på intensivvårdsavdelning

På vår intensivvårdsavdelning vårdas patienter som behöver ha mer noggrann övervakning samt en mer avancerad behandling och omvårdnad än vad som kan ges på en vanlig vårdavdelning.

En patient som vårdas på vår intensivvårdsavdelning är uppkopplad till medicinsk teknisk utrustning av betydelse för den specialiserade vården.

Intensivvårdsarbetet bedrivs i arbetslag. Det är vanligt med återkommande ronder under dagen. Läkare från andra specialiteter konsulteras för enskilda problem och frågeställningar.

Undersköterska/ intensivvårdssjuksköterska finns ständigt närvarande hos patienten. De genomför den övervakning, kontroller, behandlingar, undersökningar samt omvårdnad som ordinerats.

Dagligen genomförs återkommande bedömningar av patientens tillstånd genom tolkning av data från övervakningsmonitorer, laboratorieprover, röntgenbilder samt undersökningar.

Ibland kan patientens tillstånd förändras och det kan finnas behov av intensivvård på ett annat sjukhus med en annan specialistkompetens. Då sker transport med ambulans och medföljande anestesi-/intensivvårdspersonal.

För dig som är närstående

Besök

Vi har inga fasta besökstider utan du är välkommen att besöka din närstående under hela dygnet. Vi har dock en patientvila mellan kl. 11.30-13.00 då vi önskar undvika besök och gärna ser att du respekterar.

Att besöka en intensivvårdsavdelning kan upplevas både obehagligt och skrämmande. Miljön innehåller mycket teknisk utrustning och patienten är uppkopplad med sladdar och slangar till denna. Inför ditt besök på IVA får du information av personalen om miljön där din närstående vårdas. Läkare och intensivvårdssjuksköterskor ger dig regelbunden och återkommande information under hela vårdtiden. Personalen kan förklara vad de gör och uppdatera dig om förändringar i din närståendes tillstånd.

Vi välkomnar även att barn kommer på besök. Studier har visat att barn klarar av att besöka en kritiskt sjuk närstående. Det kan vara viktigt att de själva får komma och se sin närstående.

Din egen hälsa

För att orka vara ett stöd till någon som är svårt sjuk måste du som närstående också ta hand om dig själv. Det är viktigt att äta och vila regelbundet för att orka vara ett stöd till den som är sjuk.

Om du har behov av att samtala med någon eller om du har praktiska problem t.ex. intyg, ekonomi och hur räkningar betalas när någon är sjuk, kan vi hjälpa dig att få kontakt med en kurator

Vi kan även hjälpa dig att få kontakt med en präst eller annan andlig rådgivare om du önskar det.

Allmän information

  • Det är inte tillåtet att använda mobiltelefon i patientsalen.
  • Vi har generellt fotoförbud på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • På grund av risk för allergi ber vi besökare att undvika att använda parfym samt att ta med blommor.

Vi som arbetar här

På IVA, avdelning 227, arbetar specialistutbildade läkare, intensivvårdssjuksköterskor och undersköterskor med särskild kompetens och beredskap för att behandla dessa tillstånd.

Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.