Intensivvårdsavdelning 227

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - söndag dygnet runt

Besök

Öppettider

 • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Göteborgsvägen 31
431 30 Mölndal

Besökstider

 • måndag - söndag dygnet runt

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Mölndals sjukhus Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Vänligen se vidare skyltning inom sjukhusområde.

Inre vägbeskrivning

Målpunkt B, Plan 4, Mölndals sjukhus

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Intensivvårdsavdelning 227
431 80 Mölndal

Vi tar emot dig som är svårt sjuk och lider av svikt i vitala funktioner såsom andning, cirkulation och medvetande. Detta innebär att du som patient ofta behöver respiratorbehandling och intensivövervakning. Vi tar också emot dig som behöver övervakning efter operation. De flesta av våra patienter har opererats inom verksamheterna ortopedi och ögonsjukvård.

Underliggande enheter

 • Postoperativ vårdavdelning Mölndal

  Efter din operation kommer du att överflyttas till och vårdas på vår postoperativ avdelning, även kallas uppvakningsavdelning. Till avdelningen kommer man för övervakning efter operation som skett i narkos, ryggbedövning eller annan bedövning.

 • Intensivvårdsavdelning Mölndal

  Intensivvård innebär vård av patienter med svikt i kroppens mest grundläggande funktioner såsom andning, cirkulation och medvetande. Vården är inriktad på att förebygga, ersätta eller understödja viktiga organfunktioner, när dessa är otillräckliga. Det kan vara svikt i lungor, hjärta, cirkulation, njurar, lever eller hjärna.

Din vistelse hos oss

Intensivvårdsavdelningen (IVA) 227 är uppdelad i två delar: en allmän intensivvårdsavdelning och en postoperativ avdelning (även kallas uppvakningsavdelning).

Intensivvårdsavdelning Mölndal: På vår allmänna intensivvårdsavdelning har vi inga fasta besökstider. Dina närstående får besöka dig alla tider på dygnet efter överenskommelse med patientansvarig sjuksköterska.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, specialistsjuksköterska och specialistläkare i intensivvård och anestesi samt sekreterare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, såväl personal som studenter, har tystnadsplikt.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag på operationsavdelningarna är att förbereda patienten, ge narkos eller annan form av bedövning, assistera kirurgen med operationen och ta hand om uppvakning och smärtlindring.

På intensivvårdsavdelningen ansvarar vi i samråd med andra specialister för livsuppehållande behandling och omvårdnad av svårt sjuka patienter.

Vi hjälper också patienter inom hela sjukhuset i akuta situationer och vid avancerad smärtlindring.

Vissa prov sparas

När du lämnar prov i vården kan vissa prov komma att sparas i en biobank.

Läs mer om biobanker och biobankslagen på verksamhet AnOpIVA

Kvalitetsregister

För att förbättra kvaliteten inom hälso- och sjukvården kan dina uppgifter registreras i kvalitetsregister. Att delta i ett register är frivilligt.

Läs mer om kvalitetsregister på verksamhet AnOpIVA

Synpunkter och klagomål på vården

Vi tar emot dina synpunkter och klagomål eller förbättringsförslag rörande anestesi vid operationstillfället för alla våra enheter på Anestesi, Operation och Intensivvård Mölndals sjukhus.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Alternativt kontakta:
Lotta Zachau Andersen, verksamhetsassistent
031 - 343 07 10
lotta.zachau-andersen@vgregion.se

Frågor som rör din operation, operationstid, väntetid, återbesök, uppföljning och rehabilitering hänvisar vi till din mottagning och ansvarig opererande läkare:

Ansvariga för avdelningen

Carina Svartling

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 07 14

Karin Kleiven Thiringer

Vårdenhetsöverläkare

Telefonnummer

Kontor: 031-343 07 22

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - söndag dygnet runt

Besök

Öppettider

 • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Göteborgsvägen 31
431 30 Mölndal

Besökstider

 • måndag - söndag dygnet runt

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Mölndals sjukhus Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Vänligen se vidare skyltning inom sjukhusområde.

Inre vägbeskrivning

Målpunkt B, Plan 4, Mölndals sjukhus

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Intensivvårdsavdelning 227
431 80 Mölndal

Vi tar emot dig som är svårt sjuk och lider av svikt i vitala funktioner såsom andning, cirkulation och medvetande. Detta innebär att du som patient ofta behöver respiratorbehandling och intensivövervakning. Vi tar också emot dig som behöver övervakning efter operation. De flesta av våra patienter har opererats inom verksamheterna ortopedi och ögonsjukvård.

Din vistelse hos oss

Intensivvårdsavdelningen (IVA) 227 är uppdelad i två delar: en allmän intensivvårdsavdelning och en postoperativ avdelning (även kallas uppvakningsavdelning).

Intensivvårdsavdelning Mölndal: På vår allmänna intensivvårdsavdelning har vi inga fasta besökstider. Dina närstående får besöka dig alla tider på dygnet efter överenskommelse med patientansvarig sjuksköterska.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, specialistsjuksköterska och specialistläkare i intensivvård och anestesi samt sekreterare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, såväl personal som studenter, har tystnadsplikt.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag på operationsavdelningarna är att förbereda patienten, ge narkos eller annan form av bedövning, assistera kirurgen med operationen och ta hand om uppvakning och smärtlindring.

På intensivvårdsavdelningen ansvarar vi i samråd med andra specialister för livsuppehållande behandling och omvårdnad av svårt sjuka patienter.

Vi hjälper också patienter inom hela sjukhuset i akuta situationer och vid avancerad smärtlindring.

Vissa prov sparas

När du lämnar prov i vården kan vissa prov komma att sparas i en biobank.

Läs mer om biobanker och biobankslagen på verksamhet AnOpIVA

Kvalitetsregister

För att förbättra kvaliteten inom hälso- och sjukvården kan dina uppgifter registreras i kvalitetsregister. Att delta i ett register är frivilligt.

Läs mer om kvalitetsregister på verksamhet AnOpIVA

Synpunkter och klagomål på vården

Vi tar emot dina synpunkter och klagomål eller förbättringsförslag rörande anestesi vid operationstillfället för alla våra enheter på Anestesi, Operation och Intensivvård Mölndals sjukhus.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Alternativt kontakta:
Lotta Zachau Andersen, verksamhetsassistent
031 - 343 07 10
lotta.zachau-andersen@vgregion.se

Frågor som rör din operation, operationstid, väntetid, återbesök, uppföljning och rehabilitering hänvisar vi till din mottagning och ansvarig opererande läkare:

Ansvariga för avdelningen

Carina Svartling

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 07 14

Karin Kleiven Thiringer

Vårdenhetsöverläkare

Telefonnummer

Kontor: 031-343 07 22

Underliggande enheter

 • Postoperativ vårdavdelning Mölndal

  Efter din operation kommer du att överflyttas till och vårdas på vår postoperativ avdelning, även kallas uppvakningsavdelning. Till avdelningen kommer man för övervakning efter operation som skett i narkos, ryggbedövning eller annan bedövning.

 • Intensivvårdsavdelning Mölndal

  Intensivvård innebär vård av patienter med svikt i kroppens mest grundläggande funktioner såsom andning, cirkulation och medvetande. Vården är inriktad på att förebygga, ersätta eller understödja viktiga organfunktioner, när dessa är otillräckliga. Det kan vara svikt i lungor, hjärta, cirkulation, njurar, lever eller hjärna.