Intensivvårdsavdelning 227

Mölndals sjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt
BESÖKSTIDER
mån - sön dygnet runt

Göteborgsvägen, 31

Avd 227, Hus S, plan 4, Mölndals sjukhus

431 30 Mölndal

VÄGBESKRIVNING

Kollektivtrafik: spårvagn nr 4, hållplats Mölndals sjukhus. Alternativt finns både tåg och buss till Mölndals bro.

Vi tar emot dig som är svårt sjuk och lider av svikt i vitala funktioner såsom andning, cirkulation och medvetande. Detta innebär att du som patient ofta behöver respiratorbehandling och intensivövervakning. Vi tar också emot dig som behöver övervakning efter operation. De flesta av våra patienter har opererats inom verksamheterna ortopedi, ögon och förlossning. 

Din vistelse hos oss

Intensivvårdsavdelningen (IVA) är uppdelad i två delar: en allmän intensivvårdsavdelning och en postoperativ avdelning (uppvakningsavdelning). 

På vår allmänna intensivvårdsavdelning har vi inga fasta besökstider. Dina närstående får besöka dig alla tider på dygnet efter överenskommelse med patientansvarig sjuksköterska. 

På vår postoperativa avdelning tar vi endast emot besök från närstående vid undantag. Har du som närstående några frågor är du välkommen att kontakta avdelningen. 

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, specialistsjuksköterska och specialistläkare i intensivvård och anestesi samt sekreterare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Lotta Zachau Andersen, verksamhetsassistent
Telefon: 031 - 343 07 10
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Vårdenhetschef Josefine Elfvin
Tel. 031 - 343 03 91
E-post: E-postadress

Vårdenhetschef Carina Svartling
Tel. 031- 343 07 14
E-post: E-postadress

Vårdenhetsöverläkare Karin Kleiven Thiringer, medicinskt ansvarig
Tel: 031-343 07 22
E-post: E-postadress