Postoperativ vårdavdelning Mölndal

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Efter din operation kommer du att överflyttas till och vårdas på vår postoperativ avdelning, även kallas uppvakningsavdelning. Till avdelningen kommer man för övervakning efter operation som skett i narkos, ryggbedövning eller annan bedövning.

Din vistelse hos oss

Vad händer efter operationen?

Efter din operation kommer du att vaknar upp och vårdas du på en av våra postoperativa avdelningar, även kallas uppvakningsavdelningar.

Hur länge du stannar på uppvakningsavdelningen och vilken av avdelningarna du vårdas på beror på vilken sorts operation som du har genomgått och hur då mår.

På vår informationssida hittar du mer information om vad som händer efter en operation och på postoperativa avdelningen.

Efter operation - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Informationsfilm

För dig som gör en poliklinisk operation, dvs ej är inneliggande utan åker hem samma dag, finns en informationsfilm om vår postoperativa avdelning. I filmen ges information om vad som sker innan operationen och hur du tas om hand efteråt på postoperativa avdelningen.

Besök

Barn som vårdas här får ha en förälder eller närstående hos sig. Besök till vuxna tillåts endast i undantagsfall.

Kontakt

Telefon postop 031-343 18 43

Vi som arbetar här

På avdelningen arbetar specialistutbildade intensivvårdssjuksköterskor och undersköterskor med särskild kompetens och beredskap för att behandla smärta, illamående och rubbningar i andning och cirkulation som kan uppstå efter operationen.

Alla som arbetar inom Sahlgrenska universitetssjukhuset har tystnadsplikt.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Efter din operation kommer du att överflyttas till och vårdas på vår postoperativ avdelning, även kallas uppvakningsavdelning. Till avdelningen kommer man för övervakning efter operation som skett i narkos, ryggbedövning eller annan bedövning.

Din vistelse hos oss

Vad händer efter operationen?

Efter din operation kommer du att vaknar upp och vårdas du på en av våra postoperativa avdelningar, även kallas uppvakningsavdelningar.

Hur länge du stannar på uppvakningsavdelningen och vilken av avdelningarna du vårdas på beror på vilken sorts operation som du har genomgått och hur då mår.

På vår informationssida hittar du mer information om vad som händer efter en operation och på postoperativa avdelningen.

Efter operation - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Informationsfilm

För dig som gör en poliklinisk operation, dvs ej är inneliggande utan åker hem samma dag, finns en informationsfilm om vår postoperativa avdelning. I filmen ges information om vad som sker innan operationen och hur du tas om hand efteråt på postoperativa avdelningen.

Besök

Barn som vårdas här får ha en förälder eller närstående hos sig. Besök till vuxna tillåts endast i undantagsfall.

Kontakt

Telefon postop 031-343 18 43

Vi som arbetar här

På avdelningen arbetar specialistutbildade intensivvårdssjuksköterskor och undersköterskor med särskild kompetens och beredskap för att behandla smärta, illamående och rubbningar i andning och cirkulation som kan uppstå efter operationen.

Alla som arbetar inom Sahlgrenska universitetssjukhuset har tystnadsplikt.