Frågor och svar

Jag har skadat mig på annan ort

Har du skadat dig på annan ort, till exempel vid skidresa? Du ska inte besöka akutmottagningen, kontakta istället vår ortopedimottagning på ortmott.molndal@vgregion.se för att boka tid för besök. 


Varför måste jag vänta så länge? När är det min tur?

Väntetiden på akuten varierar. Det går inte att ge en exakt väntetid.

Det som främst avgör hur länge du kommer att få vänta är hur allvarligt ditt tillstånd är. De som är mest sjuka eller svårt skadade går alltid först. Vi tar även hänsyn till sköra äldre. Därefter hur länge du har väntat.

Därför kan någon som precis har kommit till akutmottagningen, men som är i större behöv av vård, få hjälp före dig även om du väntat längre än dem.


Jag har remiss, varför måste jag vänta?

En remiss innebär att vårdcentralen anser att du behöver bedömas här på akuten. Du kommer precis som andra prioriteras efter symtom och värden. 


Jag har fått en röntgen-remiss på min vårdcentral, vad ska jag göra?

Gå till Radiologimottagningen. Ingång till mottagningen sker från sjukhusets huvudingång, bakom rulltrappan, målpunkt A, plan 2


En person som kom in efter mig har redan fått hjälp. Har ni glömt mig?

Det första som sker när du träffar en sjuksköterska är att vi gör en triagering, eller bedömning av ditt tillstånd och i vilken prioritet du behöver akut hjälp i förhållande till övriga patienter. Denna prioritering kan hela tiden ändras då nya, svårare sjuka patienter kommer in på akuten. Vi har inte glömt dig.


Jag lämnade prover för flera timmar sedan och det skulle bara ta en timme att analysera, varför dröjer det?

Tiden för analys kan variera beroende på belastningen på laboratoriet. Så fort provsvar finns så ser personalen dessa; vid kraftigt avvikande svar agerar personalen genast. Om provsvaren inte visar något akut farligt så kommer du att få vänta tills en läkare har möjlighet att träffa dig.  


Jag mår sämre nu än när jag kom, vad gör jag?

Vi vill att du säger till direkt om du känner dig sämre så att vi kan göra en ny bedömning av dig. Detta gäller till exempel akut tilltagande bröstsmärta, plötslig kraftig huvudvärk, plötsligt illamående.

I väntrummet finns en larm-knapp som du ska använda.


Jag orkar inte vänta längre, jag vill gå hem

Om du väljer att gå hem är det på eget ansvar. Om du har träffat en sjuksköterska vill vi att du meddelar oss så att vi kan skriva ut dig och inte behöver leta efter dig.  Använd den gröna knappen vid receptionen.


Det är tomt i väntrummet, varför måste jag vänta?

Även om det ser lugnt ut i väntrummet kan det vara full aktivitet inne på akutmottagningen. En del patienter kommer in med ambulans, om deras tillstånd är mer akut tar vi hand om dem först.

Vi har också patienter som väntar inne på akutmottagningen i rum eller på övervakningsplatser, dessa patienter syns inte från väntrummet.  


Varför får en del patienter ta med anhöriga och andra inte?

Just nu har vi besöksrestriktioner på grund av smittorisken. Om du som patient behöver stöd på grund av ålder eller för att du har svårt att förmedla dig kan vi efter individuell bedömning tillåta en närstående att följa med in. 


Jag är hungrig, jag är törstig

De allra flesta som söker vård hos oss kan äta och dricka under väntetiden. För säkerhets skull, fråga ändå personalen innan så att det går bra att just du äter och dricker.  

I väntrummet finns varuautomater där du kan köpa något att äta och dricka. Sjukhuset ansvarar inte för automaterna, då denna tjänst tillhandahålls av externa företag. Vid sjukhusets huvudingång finns både café och Pressbyrån.   


Jag behöver ladda min telefon, finns det laddare att låna?

Det finns i dagsläget dessvärre inga mobilladdare att låna. 


Jag behöver gå på toaletten, var finns den?

Det finns en toalett mittemot receptionsdisken i väntrummet.   


Hur får jag en kopia på mina provsvar och min journal?

Via 1177 får du tillgång till dina journaler och provsvar.


Går det att boka en tid?

Nej, du får träffa en läkare utifrån den prioritering som görs utifrån dina symtom och dina värden. Den som är sjukast får träffa läkare snabbare. 


Jag kom i ambulans, varför måste jag vänta?

Samtliga patienter, oavsett om de kommer på egen hand eller med ambulans, tas om hand efter en triagering, eller bedömning av ditt tillstånd och i vilken prioritet du behöver akut hjälp i förhållande till övriga patienter. Denna prioritering kan hela tiden ändras då nya, svårare sjuka patienter kommer in på akuten.

Att du kom med ambulans betyder därför inte per automatik att du får snabbare hjälp än andra.


Jag har jätteont, kan jag få hjälp med smärtlindring?

Om du har smärta som du känner att du inte kan hantera så vill vi att du säger det till personalen vid din första bedömning eller att du använder larm-knappen.


Jag ska göra en röntgenundersökning och har väntat länge, varför dröjer det?

Radiologin hjälper patienter från hela sjukhuset och prioriterar de patienterna med störst medicinskt behov, precis som vi på akutmottagningen gör. 


Hur får jag hjälp om jag behöver det?

Kontakta personal via larm-knappen eller den gröna knappen vid receptionen. Använd endast larm-knappen om:

  • Du blir sämre medan du väntar
  • Du är i behov av mer smärtlindring.

Använd den gröna knappen om du väljer att lämna akutmottagningen efter att du har träffat en sjuksköterska.


Jag är arg för att jag inte får hjälp!

Vi förstår att det kan vara frustrerande att behöva vänta länge. Däremot accepterar vi inte vredesutbrott, hot eller våld. Hot och våld polisanmäls.  

Det här är vårt arbete och vi förväntar oss att bli behandlade med respekt. Görs inte detta kan vi påkalla ordningsvakter som eskorterar dig ut ur akuten.


Vart kan jag vända mig om jag har klagomål?

Har du förslag till förbättringar, synpunkter, beröm eller klagomål tar vi gärna emot dem via våra etablerade kanaler. Läs mer här.


Jag har en akut ögonskada

Akuta ögonproblem behandlas inte på denna akutmottagning.

Ring 1177 för en remiss, även om ditt ärende är akut. Besök därefter Ögonakuten på Mölndals sjukhus, K-huset, Länsmansgatan 20.