Akutmottagning Mölndal

Mölndals sjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt

Göteborgsvägen 31

431 30 Mölndal

VÄGBESKRIVNING

Till station Mölndals sjukhus går: Spårvagn 4 Buss 755 Buss 760 Buss 761 Buss Orange

Vi vänder oss till dig över 16 år som blivit akut sjuk eller skadad och behöver vård inom ortopedi eller medicin. 

Söka vård hos oss

Om du inte är akut sjuk ska du i första hand kontakta din vårdcentral eller jourläkarmottagning. Du kan också kontakta 1177 Vårdguiden på telefon 1177 för rådgivning.

Är du under 16 år hänvisar vi dig till vår mottagning för barn

Akutmottagningar med särskilt inriktning
Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri
Öppet: Alla dagar, dygnet runt

Akutmottagning gynekologi Sahlgrenska
Öppet: Alla dagar, dygnet runt

Infektionsmottagningen
Öppet: Måndag - torsdag, kl. 08.00-16.00, fredag kl 08:00-13:00 samt 14:00-16:00.

Psykiatrisk akutmottagning Östra
Öppet: Alla dagar, dygnet runt

Ögonakuten
Öppet: Enligt överenskommelse per telefon

Öron-, näs- och halsmottagningen Sahlgrenska
Öppet: Måndag - fredag kl 07.30-16.00, lördag-söndag kl 08.30-16.00

Vid ditt besök hos oss

När du kommer till akutmottagningen ska du ta en nummerlapp direkt i väntrummet. När ditt nummer ropas upp får du träffa en sjuksköterska i receptionen som gör en initial bedömning, undersökning och prioritering (Triage). 

Denna bedömning är en viktig process ur patientsäkerhetssynpunkt, och medför att de som är svårast sjuka tas hand om först. Det går därför inte att säga på förhand hur länge du kan få vänta på akuten. Ibland kommer det in mycket svårt sjuka patienter som måste tas om hand omedelbart, du kan då få vänta lite längre.    

Om du söker för mindre akuta besvär kan du därför få vänta på att få träffa en läkare. I vissa fall kan du även bli hänvisad till vårdcentral eller primärvårdsjour. Detta för att du ska få rätt vård, och att akutmottagningens resurser används till de svårast sjuka.

Checklista inför ditt besök:

  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Du betalar hos kanslisten som är placerad i direkt anslutning till sjuksköterskan. Vi tar endast kortbetalning dagtid. Sker besöket nattetid får du en faktura hemskickad.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel sjuksköterska, distriktssköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeuter, läkare och kanslist.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Elisabet Meiton, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 343 07 94
E-post: 

Magnus Kristiansson, biträdande vårdenhetschef
Telefon: 031-343 03 09
E-post: E-postadress

Pernilla Floman, biträdande vårdenhetschef
Telefon: 031-343 07 83
E-post: E-postadress

Marianne von Mentzer, biträdande vårdenhetschef
Telefon: 031-343 03 99
E-post: E-postadress

John Deminger, vårdenhetsöverläkare, Medicin
E-post: E-postadress

Sophia Lindorsson, vårdenhetsöverläkare, ortopedi
E-post: E-postadress