Infektionsmottagning Östra

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Måndag – fredag 7-16. Bokning vaccination måndag, onsdag, torsdag 7-15.

Besök

Öppettider

 • V.26 - V.33
  måndag - fredag 8:00 - 15:00
 • V34 - V.25
  måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Journalvägen 10
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 1, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Infektionsmott
416 85 Göteborg

Till oss kommer du som har en infektion som behöver bedömning av läkare eller sjuksköterska med specialistkunskap inom infektionssjukdomar. Vi tar även emot patienter med infektioner som omfattas av smittskyddslagen, undantaget könssjukdomar.

Våra specialområden omfattar virushepatit, hiv, immundefekter, multiresistenta sjukdomar som MRSA, tuberkulos och tropiska sjukdomar. Till mottagningen hör också en resemedicinsk vaccinationsmottagning. Vår mottagning är HBTQ-diplomerad vilket innebär att vi aktivt arbetar med HBTQ-frågor och HBTQ-personers rättigheter.

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Söka vård hos oss

Vår remissmottagning tar emot patienter med akuta infektionssjukdomar; remiss krävs. Blankett för egen vårdbegäran

Du behöver ingen remiss om du misstänker att du drabbats av en tropisk sjukdom eller en sjukdom med risk för luftburen smitta, till exempel vattkoppor eller mässling. Vid sådan misstanke ber vi dig ringa vår telefonrådgivning. Telefonrådgivningen bemannas av en sjuksköterska måndag till fredag kl 8-16.

Vid stick- och skärskador hos personal behövs ingen remiss.

Vid ditt besök hos oss

Tuberkulintest (PPD)  

Tuberkulintest utförs som en del i hälsoundersökning, alternativt som förberedelse för vaccination mot tuberkulos. Observera att vaccination mot tuberkulos inte längre rekommenderas för vuxna över18 år i Sverige, annat än i undantagsfall, var god se Folkhälsomyndighetens Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos 2017

Tuberkulintest genomförs jämna veckor vid drop-in på måndagar kl 13-14, avläsning torsdag samma vecka kl 13-14. Vid testet injiceras 0,1 ml PPD i huden på underarmen. Efter avläsning utfärdas intyg eller i undantagsfall ges BCG (vaccin mot tuberkulos) om testresultatet tillåter. 
Tuberkulintest utförs helgfria jämna veckor. 

Hiv-mottagning

Vi utför hiv-provtagning och provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar efter tidsbokning. För tidsbokning vänligen kontakta Infektionsmottagningens hiv-sjuksköterskor på något av följande telefonnummer:


031- 343 55 22
031- 343 42 84
031- 343 42 87
031-343 42 12
031-343 57 45

Vaccinationsmottagning

Vi är specialister på vaccination inför längre resor och utlandsstationering. 

 Hälsodeklaration (se länken nedan) ska fyllas i och tas med vid besöket på Vaccinationsmottagningen. Om du önskar, skickas hälsodeklarationen istället hem till dig.   Besöket på resevaccinationsmottagningen kostar 170 kronor. Utöver det tillkommer priset för vaccin (se länken nedan).

 Vänligen observera att:  

 • rådgivning inte kan ges per telefon, utan endast tidsbokning.   
 • vaccination mot TBE och bältros hänvisas till vårdcentral eller andra vaccinationsmottagningar

Hälsodeklaration

Prislista vaccin

Här kan du får mer information:

Folkhälsomyndighetens vaccinationsråd

Reserådet

Utrikesdepartementet: Resklar - UD:s råd inför utlandsresan

WHO: International travel and health

CDC: Yellow Book - Travelers' health

Checklista inför ditt besök

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Om du inte kan checka in via mobilen:

 • Anmälan sker i receptionen. Du kan betala med kort eller få en faktura hemskickad. Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort samt remiss.
 • En särskild entré finns för dig som söker på vår akutmottagning.
 • Om du besöker vår Vaccinationsmottagning sker betalning vid besöket.

Vi som arbetar här

På Infektionsmottagningen arbetar undersköterskor, specialist- och sjuksköterskor, läkare (underläkare, läkare under specialistutbildning, specialistläkare inom infektionssjukdomar och överläkare), kuratorer och sekreterare. Vid behov kan kontakt med fysioterapeut och arbetsterapeut ordnas.

Vi är aktiva inom Sahlgrenska Akademin genom att bedriva forskning inom infektionsområdet på hög nationell och internationell nivå. Forskning pågår inom bl.a. områdena hepatit, hiv och tuberkulos. Vi bedriver kliniska studier i egen regi eller i samarbete med läkemedelsbolag.

Syftet med studierna är att utveckla och förbättra omhändertagandet av personer med akuta och kroniska infektioner. Du kan bli tillfrågad om deltagande i forskningsstudier om du vårdas på Infektion eller besöker vår mottagning. Deltagande i studier är helt frivilligt och om du inte vill delta påverkar det inte omhändertagande eller behandling på Infektion.

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Information synpunkter och klagomål på vården

Sara Reesalu Borgersen, klagomålsansvarig 
E post: sara.reesalu@vgregion.se

Är du intresserad av att arbeta inom infektion?

För omvårdnadspersonal: Kontakta vårdenhetschef för respektive avdelning eller enhet

För läkare: Daniel Bremell, sektionschef, överläkare. daniel.bremell@vgregion.se

För medicinska sekreterare: Christina Nordh, enhetschef administrativa enheten. christina.nordh@vgregion.se

Ansvariga för mottagningen

Panagiotis Vasilakis

Enhetschef

Anders Eilard

Överläkare

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Måndag – fredag 7-16. Bokning vaccination måndag, onsdag, torsdag 7-15.

Besök

Öppettider

 • V.26 - V.33
  måndag - fredag 8:00 - 15:00
 • V34 - V.25
  måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Journalvägen 10
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 1, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Infektionsmott
416 85 Göteborg

Till oss kommer du som har en infektion som behöver bedömning av läkare eller sjuksköterska med specialistkunskap inom infektionssjukdomar. Vi tar även emot patienter med infektioner som omfattas av smittskyddslagen, undantaget könssjukdomar.

Våra specialområden omfattar virushepatit, hiv, immundefekter, multiresistenta sjukdomar som MRSA, tuberkulos och tropiska sjukdomar. Till mottagningen hör också en resemedicinsk vaccinationsmottagning. Vår mottagning är HBTQ-diplomerad vilket innebär att vi aktivt arbetar med HBTQ-frågor och HBTQ-personers rättigheter.

Söka vård hos oss

Vår remissmottagning tar emot patienter med akuta infektionssjukdomar; remiss krävs. Blankett för egen vårdbegäran

Du behöver ingen remiss om du misstänker att du drabbats av en tropisk sjukdom eller en sjukdom med risk för luftburen smitta, till exempel vattkoppor eller mässling. Vid sådan misstanke ber vi dig ringa vår telefonrådgivning. Telefonrådgivningen bemannas av en sjuksköterska måndag till fredag kl 8-16.

Vid stick- och skärskador hos personal behövs ingen remiss.

Vid ditt besök hos oss

Tuberkulintest (PPD)  

Tuberkulintest utförs som en del i hälsoundersökning, alternativt som förberedelse för vaccination mot tuberkulos. Observera att vaccination mot tuberkulos inte längre rekommenderas för vuxna över18 år i Sverige, annat än i undantagsfall, var god se Folkhälsomyndighetens Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos 2017

Tuberkulintest genomförs jämna veckor vid drop-in på måndagar kl 13-14, avläsning torsdag samma vecka kl 13-14. Vid testet injiceras 0,1 ml PPD i huden på underarmen. Efter avläsning utfärdas intyg eller i undantagsfall ges BCG (vaccin mot tuberkulos) om testresultatet tillåter. 
Tuberkulintest utförs helgfria jämna veckor. 

Hiv-mottagning

Vi utför hiv-provtagning och provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar efter tidsbokning. För tidsbokning vänligen kontakta Infektionsmottagningens hiv-sjuksköterskor på något av följande telefonnummer:


031- 343 55 22
031- 343 42 84
031- 343 42 87
031-343 42 12
031-343 57 45

Vaccinationsmottagning

Vi är specialister på vaccination inför längre resor och utlandsstationering. 

 Hälsodeklaration (se länken nedan) ska fyllas i och tas med vid besöket på Vaccinationsmottagningen. Om du önskar, skickas hälsodeklarationen istället hem till dig.   Besöket på resevaccinationsmottagningen kostar 170 kronor. Utöver det tillkommer priset för vaccin (se länken nedan).

 Vänligen observera att:  

 • rådgivning inte kan ges per telefon, utan endast tidsbokning.   
 • vaccination mot TBE och bältros hänvisas till vårdcentral eller andra vaccinationsmottagningar

Hälsodeklaration

Prislista vaccin

Här kan du får mer information:

Folkhälsomyndighetens vaccinationsråd

Reserådet

Utrikesdepartementet: Resklar - UD:s råd inför utlandsresan

WHO: International travel and health

CDC: Yellow Book - Travelers' health

Checklista inför ditt besök

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Om du inte kan checka in via mobilen:

 • Anmälan sker i receptionen. Du kan betala med kort eller få en faktura hemskickad. Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort samt remiss.
 • En särskild entré finns för dig som söker på vår akutmottagning.
 • Om du besöker vår Vaccinationsmottagning sker betalning vid besöket.

Vi som arbetar här

På Infektionsmottagningen arbetar undersköterskor, specialist- och sjuksköterskor, läkare (underläkare, läkare under specialistutbildning, specialistläkare inom infektionssjukdomar och överläkare), kuratorer och sekreterare. Vid behov kan kontakt med fysioterapeut och arbetsterapeut ordnas.

Vi är aktiva inom Sahlgrenska Akademin genom att bedriva forskning inom infektionsområdet på hög nationell och internationell nivå. Forskning pågår inom bl.a. områdena hepatit, hiv och tuberkulos. Vi bedriver kliniska studier i egen regi eller i samarbete med läkemedelsbolag.

Syftet med studierna är att utveckla och förbättra omhändertagandet av personer med akuta och kroniska infektioner. Du kan bli tillfrågad om deltagande i forskningsstudier om du vårdas på Infektion eller besöker vår mottagning. Deltagande i studier är helt frivilligt och om du inte vill delta påverkar det inte omhändertagande eller behandling på Infektion.

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Information synpunkter och klagomål på vården

Sara Reesalu Borgersen, klagomålsansvarig 
E post: sara.reesalu@vgregion.se

Är du intresserad av att arbeta inom infektion?

För omvårdnadspersonal: Kontakta vårdenhetschef för respektive avdelning eller enhet

För läkare: Daniel Bremell, sektionschef, överläkare. daniel.bremell@vgregion.se

För medicinska sekreterare: Christina Nordh, enhetschef administrativa enheten. christina.nordh@vgregion.se

Ansvariga för mottagningen

Panagiotis Vasilakis

Enhetschef

Anders Eilard

Överläkare