Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Enheter

Enheter Medicin och akutsjukvård Mölndal

 • Vi tar emot patienter över 16 år med upplevda eller faktiska allvarliga tillstånd som exempelvis andningsbesvär, bröstsmärtor och frakturer. Vi handlägger ortopediska och medicinska tillstånd.

 • Vi vänder oss till dig som behöver vård eller utredning inom diabetologi, gastroenterologi, tromboembolism och allmän internmedicin.

 • Vi tar emot dig med akuta internmedicinska symtom. Vi utreder och diagnostiserar exempelvis infektioner, KOL, njursvikt och diabetes. 

 • Vi tar emot dig med akuta internmedicinska symtom. Vi utreder och diagnostiserar olika medicinska tillstånd.

 • Vi tar emot dig med akut hjärtinfarkt, kärlkramp, akut hjärtsvikt och olika former av rytmrubbningar. De svårast sjuka patienterna vårdas på hjärtintensiven (HIA). När tillståndet stabiliserats flyttas de ut till kardiologisk vårdplats. På IMA-intermediärvådsavdelningen vårdar vi dig som har sviktande vitalparametrar som kräver ett utökat övervakningsbehov. 

 • Vi tar emot dig som har insjuknat i stroke eller TIA (transitorisk ischemisk attack) samt dig som behöver vård inom intern medicin, exempelvis KOL och infektioner av olika slag. Vi erbjuder akut omhändertagande, utredning, behandling och rehabilitering.

 • Vi vänder oss till dig över 18 år med diabetes. Vi möter främst patienter med diabetes typ 1 men också patienter med en komplicerad diabetes typ 2. I våra möten med patienterna diskuterar vi bland annat egenvård, livsstil, insulin- och tablettbehandling samt olika hjälpmedel.

 • Vi vänder oss till patienter över 18 år med behov stöd och råd kring kost och hälsa. Dietistens uppdrag är att hjälpa patienter som har svårighet att tillgodose och hantera sitt energi- och näringsbehov. Dietist ingår i flera av våra team på mottagningen bland annat i diabetes- och hjärtrehabiliteringsteamet.

 • Vi tar emot dig från 16 år med mag- och tarmbesvär. På mottagningen utförs gastroskopi, koloskopi och sigmoideumskopi, vid exempelvis ofrivillig viktnedgång, blödningar från mag- och tarmkanalen, inflammation i tjocktarmen, sväljningssvårigheter, misstanke om cancer mm.

 • Forskningsenheten är placerad på vår Medicinmottagning. Här bedrivs arbete med kliniska läkemedelsprövningar, framförallt med kardiologisk inriktning. Vi samarbetar med olika läkemedelsföretag. Områden det kan röra sig om är tex. hjärtsvikt, lipidbehandling och behandling av akuta coronara syndrom. Verksamheten har pågått sedan 1990.

 • Vi är en specialistmottagning som vänder sig till dig med hjärtsjukdom såsom kranskärlssjukdomar, hjärtsvikt, rytmrubbningar samt andra sekundära sjukdomar som medför hjärtpåverkan, exempelvis neuromuskulär sjukdom. Vi träffar patienter både för nybesök och återkommande uppföljande besök. Vi utför även utredning kring din hjärtsjukdom.

 • Vi tar emot patienter över 18 år med sjukdomar i mag- och tarmkanalens organ. Främst patienter med IBD (Inflammatory Bowel Disease) så som Ulcerös Kolit och Chrons sjukdom samt leverinflammation.

 • Medicinmottagningen på Mölndals sjukhus är en specialistmottagning, som utreder och behandlar patienter över 18 år, som kräver specialistkompetens. Vi har specialister inom diabetes, kardiologi, invärtesmedicin, gastroenterologi samt en endoskopiverksamhet. Mottagningen är indelad i olika team som samverkar med varandra. Inom de olika specialistområdena är teamen tvärprofessionella. Vi har också en enhet för forskning.


Senast uppdaterad: 2021-09-30 08:08