Enheter

Enheter Medicin och akutsjukvård Mölndal

 • Akutmottagning Mölndal

  Vi tar emot patienter med upplevda eller faktiska allvarliga tillstånd som exempelvis andningsbesvär, bröstsmärtor och frakturer. Vi handlägger ortopediska och medicinska tillstånd.

 • Avdelning 236

  Vi tar emot dig med akuta internmedicinska symtom. Vi utreder och diagnostiserar exempelvis infektioner, KOL, njursvikt och diabetes. 

 • Avdelning 237

  Vi tar emot dig med akuta internmedicinska symtom. Vi utreder och diagnostiserar olika medicinska tillstånd.

 • Avdelning 238 Kardiologi

  Vi tar emot dig med akut hjärtinfarkt, kärlkramp, akut hjärtsvikt och olika former av rytmrubbningar. De svårast sjuka patienterna vårdas på hjärtintensiven (HIA). När tillståndet stabiliserats flyttas de ut till kardiologisk vårdplats. På IMA-intermediärvådsavdelningen vårdar vi dig som har sviktande vitalparametrar som kräver ett utökat övervakningsbehov. 

 • Avdelning 239

  Vi tar emot dig som har insjuknat i stroke eller TIA (transitorisk ischemisk attack) samt dig som behöver vård inom intern medicin, exempelvis KOL och infektioner av olika slag. Vi erbjuder akut omhändertagande, utredning, behandling och rehabilitering.

 • Medicinmottagning Mölndal

  Medicinmottagningen på Mölndals sjukhus är en specialistmottagning, som utreder och behandlar patienter som kräver specialistkompetens.