Avdelning 95 postoperativ vård

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

Blå stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Spårvagn och buss. Hållplats, Sahlgrenska huvudentré. Parkeringshus Per Dubbsgatan, norr om Sahlgrenska

Inre vägbeskrivning

Målpunkt B, plan 3, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Avdelning 95
413 45 Göteborg

Vi tar emot dig som behöver vård efter en operation på Sahlgrenska sjukhuset.

Vid ditt besök hos oss

Vår avdelning är uppdelad i två delar; A är en uppvakningsavdelning och B är en daguppvakningsavdelning. 

Checklista inför din vistelse

  • Det är inte tillåtet att använda mobiltelefon i patientsalarna.

För dig som närstående och besökare:

  • Vi är restriktiva med besök på avdelningen eftersom patienterna är hos oss för att vakna upp efter narkos. 
  • På grund av allergier och doftkänsliga patienter och personal ber vi besökare att undvika parfym, blommor och nötter.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska och läkare specialiserade i anestesi, operation och intensivvård. 

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för avdelningen

Nina Bernhard

Vårdenhetschef

Jonas Grevsten

Vårdenhetsöverläkare

Lena Sand Bown

Sektionschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

Blå stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Spårvagn och buss. Hållplats, Sahlgrenska huvudentré. Parkeringshus Per Dubbsgatan, norr om Sahlgrenska

Inre vägbeskrivning

Målpunkt B, plan 3, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Avdelning 95
413 45 Göteborg

Vi tar emot dig som behöver vård efter en operation på Sahlgrenska sjukhuset.

Vid ditt besök hos oss

Vår avdelning är uppdelad i två delar; A är en uppvakningsavdelning och B är en daguppvakningsavdelning. 

Checklista inför din vistelse

  • Det är inte tillåtet att använda mobiltelefon i patientsalarna.

För dig som närstående och besökare:

  • Vi är restriktiva med besök på avdelningen eftersom patienterna är hos oss för att vakna upp efter narkos. 
  • På grund av allergier och doftkänsliga patienter och personal ber vi besökare att undvika parfym, blommor och nötter.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska och läkare specialiserade i anestesi, operation och intensivvård. 

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för avdelningen

Nina Bernhard

Vårdenhetschef

Jonas Grevsten

Vårdenhetsöverläkare

Lena Sand Bown

Sektionschef