Neurointensivvårdsavdelning

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besök

Öppettider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Blå stråket 3
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska huvudentré

Inre vägbeskrivning

Plan 3, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Neurointensivvårdsavdelning
413 45 Göteborg

På neurointensivvårdsavdelningen (Niva) tar vi emot dig som behöver intensivvård efter akuta skall- och ryggradskador eller akut neurologisk sjukdom.

Intensivvård är till för patienter med svikt i kroppens mest grundläggande funktioner som andning, cirkulation och medvetande. Neurointensivvård avser patienter med akuta skall- och ryggradsskador samt patienter med akut neurologisk sjukdom.

Intensivvård innebär noggrann övervakning och avancerad vård av svårt sjuka patienter. Här arbetar mer personal per patient än på en vanlig vårdavdelning och ingen patient lämnas någonsin ensam. Miljön karakteriseras av avancerad medicinsk-teknisk utrustning och många apparater som övervakar patienten.

Vid ditt besök hos oss

Besök av dig som närstående är en viktig del i tillfrisknandet av patienter på vår avdelning. Barn får gärna besöka vår avdelning. Kontakta ansvarig personal innan besöket och stäm av när besök är lämpligast. Undersökningar, behandling och omvårdnad pågår dygnet runt på Niva och ibland måste vi därför be er vänta utanför avdelningen i vårt närståenderum. Vi hämtar er igen när det går bra att komma in igen.

Lika viktigt som besök är patienternas behov av vila, därför är det önskvärt att besöken inte blir för långa samt att det inte är för många besökare åt gånger, vi tar emot två besökare åt gången på salarna.

På våra salar ligger vanligtvis två patienter. Visa hänsyn till den andra patientens integritet och uppehåll dig endast vid din närståendes säng. Sahlgrenska är ett rök- och doftfritt sjukhus, på grund av allergier och infektionskänsliga patienter ber vi besökare att undvika parfym och blommor.

Information ges fortlöpande av ansvarig läkare eller sjuksköterska. Vi ber er utse en kontaktperson som har huvudansvaret för kontakten med avdelningen och som vidarebefordrar informationen till övriga närstående, detta för att underlätta för oss att fokusera på patienterna.

Närståenderum och övernattning

Nivas närståenderum är till för att du som närstående ska kunna ha en plats att vila och att vänta när vi är upptagna med t.ex. omvårdnad av patienten. I närståenderummet finns toalett och ett litet kök och det finns även möjlighet att låsa in ytterkläder och mobiltelefon då det inte är tillåtet att ta med dem in på salen.

Det kan vara många som behöver ha tillgång till närståenderummet, vi kan ha 8 patienter samtidigt och i närståenderummet får max 16 personer vistas på grund av utrymningsskäl. Personalen på avdelningen kan hjälpa till att boka boende för övernattning på sjukhuset. Det finns enklare anhörigrum på sjukhuset för kortare vistelser eller möjlighet att övernatta på Johannesvillan som hyr ut rum till anhöriga till svårt sjuka patienter. Även Johannesvillan ligger inne på sjukhusområdet. Besök Johannesvillans hemsida

Mer om Niva och intensivvård

Vi vill med filmen nedan ge dig möjlighet att se hur det ser ut på Niva på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Filmen är sju minuter lång. Tryck här för att komma till filmen.

Du kan också läsa vår broschyr med information till närstående. Öppna närståendebroschyren. På Svenska intensivvårdsregistret (SIR) finns också mycket information till anhöriga till patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning. Gå till SIR:s hemsida.

Vi som arbetar här

På Niva arbetar olika yrkeskategorier som till exempel undersköterskor, intensivvårdssjuksköterskor, farmaceut, fysioterapeuter och läkare specialiserade i bl.a. anestesi, intensivvård, neurologi och neurokirurgi.

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för avdelningen

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Minna Lilja

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031-342 82 75

Jane Hayden

Medicinskt ansvarig

Vitus Krumbholz

Sektionschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besök

Öppettider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Blå stråket 3
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska huvudentré

Inre vägbeskrivning

Plan 3, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Neurointensivvårdsavdelning
413 45 Göteborg

På neurointensivvårdsavdelningen (Niva) tar vi emot dig som behöver intensivvård efter akuta skall- och ryggradskador eller akut neurologisk sjukdom.

Intensivvård är till för patienter med svikt i kroppens mest grundläggande funktioner som andning, cirkulation och medvetande. Neurointensivvård avser patienter med akuta skall- och ryggradsskador samt patienter med akut neurologisk sjukdom.

Intensivvård innebär noggrann övervakning och avancerad vård av svårt sjuka patienter. Här arbetar mer personal per patient än på en vanlig vårdavdelning och ingen patient lämnas någonsin ensam. Miljön karakteriseras av avancerad medicinsk-teknisk utrustning och många apparater som övervakar patienten.

Vid ditt besök hos oss

Besök av dig som närstående är en viktig del i tillfrisknandet av patienter på vår avdelning. Barn får gärna besöka vår avdelning. Kontakta ansvarig personal innan besöket och stäm av när besök är lämpligast. Undersökningar, behandling och omvårdnad pågår dygnet runt på Niva och ibland måste vi därför be er vänta utanför avdelningen i vårt närståenderum. Vi hämtar er igen när det går bra att komma in igen.

Lika viktigt som besök är patienternas behov av vila, därför är det önskvärt att besöken inte blir för långa samt att det inte är för många besökare åt gånger, vi tar emot två besökare åt gången på salarna.

På våra salar ligger vanligtvis två patienter. Visa hänsyn till den andra patientens integritet och uppehåll dig endast vid din närståendes säng. Sahlgrenska är ett rök- och doftfritt sjukhus, på grund av allergier och infektionskänsliga patienter ber vi besökare att undvika parfym och blommor.

Information ges fortlöpande av ansvarig läkare eller sjuksköterska. Vi ber er utse en kontaktperson som har huvudansvaret för kontakten med avdelningen och som vidarebefordrar informationen till övriga närstående, detta för att underlätta för oss att fokusera på patienterna.

Närståenderum och övernattning

Nivas närståenderum är till för att du som närstående ska kunna ha en plats att vila och att vänta när vi är upptagna med t.ex. omvårdnad av patienten. I närståenderummet finns toalett och ett litet kök och det finns även möjlighet att låsa in ytterkläder och mobiltelefon då det inte är tillåtet att ta med dem in på salen.

Det kan vara många som behöver ha tillgång till närståenderummet, vi kan ha 8 patienter samtidigt och i närståenderummet får max 16 personer vistas på grund av utrymningsskäl. Personalen på avdelningen kan hjälpa till att boka boende för övernattning på sjukhuset. Det finns enklare anhörigrum på sjukhuset för kortare vistelser eller möjlighet att övernatta på Johannesvillan som hyr ut rum till anhöriga till svårt sjuka patienter. Även Johannesvillan ligger inne på sjukhusområdet. Besök Johannesvillans hemsida

Mer om Niva och intensivvård

Vi vill med filmen nedan ge dig möjlighet att se hur det ser ut på Niva på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Filmen är sju minuter lång. Tryck här för att komma till filmen.

Du kan också läsa vår broschyr med information till närstående. Öppna närståendebroschyren. På Svenska intensivvårdsregistret (SIR) finns också mycket information till anhöriga till patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning. Gå till SIR:s hemsida.

Vi som arbetar här

På Niva arbetar olika yrkeskategorier som till exempel undersköterskor, intensivvårdssjuksköterskor, farmaceut, fysioterapeuter och läkare specialiserade i bl.a. anestesi, intensivvård, neurologi och neurokirurgi.

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för avdelningen

Minna Lilja

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031-342 82 75

Jane Hayden

Medicinskt ansvarig

Vitus Krumbholz

Sektionschef

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen