Narkosförberedelser barn och ungdom Sahlgrenska

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Gröna stråket 2
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Målpunkt B, plan 3, Sahlgrenska sjukhuset, utanför operation 7

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Narkosförberedelser för barn och ungdom
413 45 Göteborg

Anmälan till förberedande besök på operationsavdelning på  Sahlgrenska sjukhuset.

Söka vård hos oss

Kallelse har skickats ut för tid till operation. Alla föräldrar, barn och ungdomar erbjuds att komma till ett förberedande besök på operationsavdelning. Efter besöket på operationsavdelningen finns möjlighet att besöka lekterapin. Besöket beräknas ta en timme.

Är du intresserad av att tillsammans med ditt barn besöka en operationsavdelning och lekterapin, innan operation, kan du skicka ett meddelande till e-postadress narkosforberedelser.su@vgregion.se

Skriv i meddelandet åldern på ditt barn och hur du vill bli kontaktad, så hör vi av oss för att bestämma tid med dig för besöket. Obs! Skicka inga personuppgifter.

Vill du ha råd om vård på sjukhuset, se kontaktuppgifter i kallelsen till operation.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, kurator och läkare specialiserade i anestesi, operation och intensivvård.

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för avdelningen

Katarina Johansson Mellbin

Avdelningschef

Petra Andreasson

Vårdenhetschef

Ulrika Granqvist

Vårdenhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Gröna stråket 2
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Målpunkt B, plan 3, Sahlgrenska sjukhuset, utanför operation 7

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Narkosförberedelser för barn och ungdom
413 45 Göteborg

Anmälan till förberedande besök på operationsavdelning på  Sahlgrenska sjukhuset.

Söka vård hos oss

Kallelse har skickats ut för tid till operation. Alla föräldrar, barn och ungdomar erbjuds att komma till ett förberedande besök på operationsavdelning. Efter besöket på operationsavdelningen finns möjlighet att besöka lekterapin. Besöket beräknas ta en timme.

Är du intresserad av att tillsammans med ditt barn besöka en operationsavdelning och lekterapin, innan operation, kan du skicka ett meddelande till e-postadress narkosforberedelser.su@vgregion.se

Skriv i meddelandet åldern på ditt barn och hur du vill bli kontaktad, så hör vi av oss för att bestämma tid med dig för besöket. Obs! Skicka inga personuppgifter.

Vill du ha råd om vård på sjukhuset, se kontaktuppgifter i kallelsen till operation.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, kurator och läkare specialiserade i anestesi, operation och intensivvård.

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för avdelningen

Katarina Johansson Mellbin

Avdelningschef

Petra Andreasson

Vårdenhetschef

Ulrika Granqvist

Vårdenhetschef