Klinisk prövningsenhet FAS 1/FIH

På enheten bedrivs tidiga studier (FIH (First-in-human), Fas I-studier och tidiga Fas 2-studier) på patienter med cancersjukdom.

Remisser
Vi tar emot remisser angående patienter från hela landet i våra pågående studier:
Cancerstudier i Sverige – en databas med pågående kliniska studier - RCC (cancercentrum.se)

Remisserna ställs till:
Verksamhet Onkologi
Klinisk prövningsenhet FAS I/FIH
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Postas till:
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Patienten måste vara informerad om att remiss skickas till oss. Ställningstagande till om patienten skall kallas tas inom en vecka.

Följande underlag skall finnas med i remissen:

Kontaktuppgifter till patienten
Patientens sjukdom, allmäntillstånd och ECOG
Anamnes
Onkologisk anamnes
Aktuell läkemedelslista
Senaste laboratoriesvar – blod-, el- och leverstatus
Patologisvar med mutationsanalyser om detta gjorts
Senaste röntgenutlåtandet
Om hjärtsjukdom – aktuellt EKG
Kontaktuppgifter till person som kan förmedla eventuella ytterligare uppgifter/journalutdrag

Kontaktuppgifter:
Mail su.onk.ctu@vgregion.se (OBS! Skicka inga personuppgifter på mail).
Telefon: 0722-02 28 92 (Vardagar 8-15)