Annat medicinskt ändamål

Annat medicinskt ändamål avser medicinska forskningsprojekt som syftar till att ta fram bättre behandlingsmetoder för olika sjukdomar, exempelvis behandling mot diabetes och olika hjärt-kärlsjukdomar. Det omfattar även kvalitetssäkring, kunskap och utbildning om nya behandlingsmetoder. Forskningsprojekten måste alltid vara godkända av en etisk kommitté.  

Oftast handlar det om mindre cell- blod- eller vävnadsprover, men inbegriper även organ som inte kan användas i transplantationssyfte.  

Utredning av donationsviljan innefattar även samtycke för donation till annat medicinskt ändamål enligt Lag (1995:831) om transplantation m.m. 

Vid frågor angående vilka forskningsprojekt som kan komma bli aktuella vid en donation kontakta jourhavande transplantationskoordinator på 031-343 57 76.

Några av de stora forskningsprojekt som är aktuella just nu:

Pancreas

Forskning sker på de Langerhanska öarna för att öka förståelsen kring diabetessjukdomen. För närvarande pågår även ett projekt som syftar till att kunna avbilda ”öar” och följa deras funktion i patienter med hög risk för diabetes. Detta är av mycket stor betydelse bland annat för att kunna utvärdera åtgärder ämnade att förhindra sjukdomen.

Donatorer med diabetes, pankreas från dessa patienter är synnerligen intressanta för forskning kring diabetessjukdomens mekanismer.

Lever

Hepatocytceller utvinns från levern och transplantation av isolerade leverceller är en experimentell men lovande behandlingsform för akut leversvikt samt metabola leversjukdomar. Forskningen syftar till att utveckla metoden för att kunna erbjuda en behandling till utvalda patienter som är mindre riskfylld än en levertransplantation.

Hjärta och lungor

Hjärt- och lungstudier där cell och vävnader tillvaratas från organen. Studierna syftar till att få bättre förståelse för hur olika hjärt- och lungsjukdomar såsom hjärtsvikt, KOL, emfysem och astma uppstår, samt att på längre sikt få bättre behandlingsmetoder.

 

Annat medicinskt ändamål ska inte förväxlas med helkroppsdonation som regleras i obduktionslagen. Den som vill donera hela sin kropp till medicinsk och anatomisk undervisning, måste under sin livstid skriva ett avtal om detta med någon av de medicinska institutionerna.