Statistik donatorer

Antal avlidna donatorer per miljon invånare i Sahlgrenska sjukhusets upptagningsområde
  2014 2015 2016 2017 2018

Norra regionen - antal/PMI

19/21,5 16/18,0

15/17,0

14/15,7

9/10,1

Sydöstra regionen - antal/PMI

10/9,7 11/10,7  9/8,7 14/12,3 16/14,1

VG regionen - antal/PMI

26/14,1  39/22,8 39/21,6  31/17 38/20,8
Island - antal/PMI 3/9,1 12/36,4 8/24,2 6/15,5

10/30,3

Totalt i upptagningsområdet inkl. Island* 55/15,2 66/18,2

*71/17,9

*65/15,5

*73/17,45

*inkl. fr.o.m. 2016 

Antal avlidna donatorer per miljon invånare i Sverige
  2014 2015 2016 2017 2018

Sverige - antal/PMI

166/17,12 167/16,97 185/18,7 188/18,61 182*/17,82

Uppsala - antal/PMI

43/21,3 38/19,5 44/19,1 39/18,6 39*/19,5

Stockholm - antal/PMI

41/18,1 43/18,7 46/21,9 46/20 43*/17,9

Södra regionen - antal/PMI

27/14,3 20/13,7 32/17,7 44/24,4 37*/19,5

Göteborg antal/PMI exkl. Island 

55/15,2

66/18,2 63/16,9 59/15,5 63*/16,5

*inkl. DCD (donation efter cirkulationsstillestånd) ett projekt som startade 5 februari 2018 på 6 pilotenheter. Projektet avslutades 31 januari 2019  

Antal avlidna donatorer per miljon invånare i Skandinavien
  2014 2015 2016 2017 2018

Sverige - antal/PMI

166/17,12 167/16,9

185/18,7 

188/18,61

185/18,7

Norge - antal/PMI

116/22,64 110/21,13

107/20,4 

112/21,30

107/20,4

Finland - antal/PMI

120/21,93 126/22,97

132/23,9

116/20,05

132/23,9

Danmark - antal/PMI

79/13,76 85/14,72

89/15,2 

97/16,48

89/15,2

Island - antal/PMI

3/9,1 12/36,4

8/24,2

6/17,3

10/28,12

Estland - antal/PMI

       

33/25


Norra regionen avser:
Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län med en befolkningsmängd på 840 696 personer avrundas till 890 000.

Sydöstra regionen avser: Östergötland, Jönköping och Kalmar län med en befolkningsmängd på  1.136 621 personer avrundas till 1.100 000.

VG regionen avser: Västra götalandsregionen + Varberg med en befolkningsmängd på 1.825 047 personer avrundas till 1.800 000.

Island har befolkningsmängd: 329 100 personer avrundas till 329 000.

Totalt  blir det 3.8 miljoner invånare i Sahlgrenska sjukhusets upptagningsområde + 329 000 invånare på Island. Totalen exkl Island kallas inom Sverige för Göteborg. 

Källa: Statistiska centralbyrån 2016 samt scandiatransplant.org 2016.