Polio

Nationell högspecialiserad vård - viss vård vid resttillstånd efter polio

Inom uppdraget erbjuder vi

  • Utredning och diagnostik
  • Ställningstagande till behandling, rehabilitering och uppföljning

Polio

Polio är en vattenburen virussjukdom. De flesta som drabbas får lindriga besvär som feber eller huvudvärk, men resttillstånd är vanliga. Ibland kan polio orsaka förlamningar och till och med vara livshotande. I Sverige vaccineras nästan alla barn mot polio och inget inhemskt fall har rapporterarats sedan 1977. Polio sprids idag endast i ett fåtal länder. Postpolio kallas det när den som har haft polio får nya besvär cirka 20-40 år senare.