Sök vård hos oss

Vi tar emot barn och vuxna från hela landet.

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom och de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss.

Remiss till oss kan gälla

  • Diagnosticering och bedömning av rehabiliteringsbehov avseende misstänkt eller fastställt resttillstånd efter polio, det vill säga patient som inte tidigare utretts vid högspecialiserad poliomottagning.
  • Rehabiliteringsbedömning avseende nytillkomna poliorelaterade besvär, diagnos finns men patienten har försämrats betydligt avseende symtom efter polio och det bedöms finnas behov av teambaserad specialistinsats.