Inför ditt besök

En nyutredning tar i regel två dagar, med besök och utredningar på två sjukhusområden – Sahlgrenska och Högsbo. På din kallelse kan du se vad som gäller för just dig.

Tillsammans med kallelsen och information om just din planering, så får du också frågeformulär som vi ber dig fylla i och skicka in till oss inför besöket.

Utredningar och bedömning av samtliga i teamet görs för att bekräfta diagnos och för att identifiera dina styrkor och svårigheter.

Vi ger rådgivning om exempelvis medicinska åtgärder, hjälpmedel, fysisk aktivitet och ergonomi. Tillsammans med dig lägger vi upp en rehabiliteringsplan utifrån dina besvär, behov och din målsättning med rehabiliteringen. Vi ger även rekommendationer kring dina fortsatta rehabiliteringsbehov till dina vårdgivare på hemorten.

Vi planerar också in en uppföljning för att se hur det fungerar för dig.

Du hittar mer information i broschyren Patientinformation – inför ditt besök hos oss, som du kan ladda ned. Broschyren håller på att tas fram.

Återbud

Meddela eventuella återbud mer än 24 timmar i förväg. Senare återbud kommer att debiteras dig, vilket gäller även om du har frikort.

Vi förväntar oss att du prioriterar den tid du har hos oss. Vid upprepade uteblivande, utan giltigt skäl, förlorar du din rehabiliteringsplats.