Vi som arbetar här

Vi som arbetar i postpolioteamet är specialistläkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och undersköterska. Vi arbetar interdisciplinärt och personcentrerat, med en helhetssyn på patienten.

Vi har ofta studenter på vår avdelningar då Sahlgrenska Universitetssjukhuset också är ett stort utbildningscenter. Du som patient har rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök.

Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Världsunikt kvalitetsregister

Vi har lång erfarenhet av att samverka med andra universitetssjukhus och sjukhus, både nationellt och internationellt. I Västra Götalandsregionen har vården av patienter med resttillstånd från polio varit koncentrerad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 1994. Här finns ett världsunikt kvalitetsregister som möjliggjort forskningsstudier och kartläggningar på området.

Ansvariga för mottagningen

Carina Meyer, vårdenhetschef
carina.meyer@vgregion.se

Elisabeth Åkerlund, sektionschef
elisabeth.akerlund@vgregion.se