GOPT-studien (The Gothenburg Pituitary Study) – Prospektiv uppföljning av patienter med hypofystumör

Den övergripande målsättningen är att förbättra kirurgisk och medicinsk behandling av patienter med hypofystumör. Prospektivt studeras faktorer involverade i tumörtillväxt och tumörrecidiv hos opererade patienter.

Det medicinska förloppet, radiologiska bilder och vävnadsprover från operation kommer att studeras. De vävnadsanalyser som planeras utförs delvis på prover som rutinmässigt tas vid operation. All vävnad behövs inte för att ställa korrekt diagnos. Ytterligare vävnad som ändå opereras bort skickas till genetisk analys avseende tumörens aggressivitet.

Viktigt att påpeka är att hypofystumörer inte är ärftliga.

De patienter som ska opereras tillfrågas om medverkan i studien.

Studien är ett samarbete mellan neurokirurgin och endokrinologin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.