MESS-studien

Studien undersöker sambandet mellan ändrad DNA-metylering och kognitiv funktion, psykisk hälsa och livskvalitet hos patienter med botat Cushings syndrom. Den analyserar också om dålig sömnkvalitet och sexuell dysfunktion kan förklara den nedsatta kognitiva förmågan och försämrade livskvaliteten som är vanlig hos en del av patientgruppen.

Cushings syndrom innebär att kroppen producerar för mycket kortisol. Den vanligaste orsaken är ett godartat hypofysadenom eller binjuretumör. Förutom kroppslig påverkan förekommer uttröttbarhet, nedstämdhet, minnesstörningar och koncentrationssvårigheter. Även efter behandling kvarstår dessa problem vilket kan resultera i nedsatt livskvalitet och minskad arbetsförmåga. Orsaken till denna bestående störning av hjärnans funktion är oklar. En tänkbar orsak är att det skett en ändring i så kallad metylering av genomet som kan påverka olika uttryck av olika gener. I tidigare studie identifierades mer än 300 undermetylerade gener som var starkt associerade till ångest, depression och trötthet.

Huvudsyftet med studien är att fortsätta undersöka sambandet mellan ändrad DNA-metylering och kognitiv funktion, psykisk hälsa och livskvalitet hos patienter med botat Cushings syndrom. Vi vill också undersöka sömnkvalitet samt sexuell funktion och analysera om just dålig sömnkvalitet och sexuell dysfunktion förklarar den nedsatta kognitiva förmågan, dåliga livskvaliteten samt den psykiska ohälsan som är vanlig hos en del av patienterna. Med projektet vill vi också analysera om patienter med utmattningssyndrom har samma ändringar av metyleringsgraden av genomet som patienter med Cushings syndrom.

I studien kommer 40 patienter som behandlats för Cushings syndrom, 40 patienter med utmattningssyndrom samt 40 friska kontrollpersoner att tillfrågas.

Ansvarig läkare: Oskar Ragnarsson, Sektionen för endokrinologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Övriga medverkande: Ingibjörg Jonsdottir, Institutet för stressmedicin, Hälsan och stressmedicin. Eleni Papakokkinou, Sektionen för endokrinologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Forskningssjuksköterskor: Kristina Cid Käll, Helena Wik