PRO-Q-studien – Prospektiv cushingstudie

Studien fokuserar på att öka kunskapen om kognitiv funktion, välbefinnande och psykiatriska problem hos personer med Cushings sjukdom. Studien genomförs i Göteborg, Nederländerna och Spanien och inkluderar 36 patienter och lika många matchande, friska kontrollpersoner.

Studiens syfte är att öka kunskapen om kognitiv funktion, allmänt välbefinnande, psykiatriska problem samt mekanismerna bakom de långvariga effekterna i hjärnan som kvarstår trots behandling och bot hos personer med cushings sjukdom.

Cushings syndrom innebär att kroppen producerar för mycket kortisol. Vanligaste orsaken till Cushings syndrom är en godartad hypofystumör som överproducerar ett hormon (ACTH) som stimulerar binjurebarken som i sin tur frisätter kortisol i blodet. En annan relativt vanlig orsak är också en godartad knöl i binjurarna som bildar för mycket kortisol

Patienter kommer att studeras innan medicinsk och kirurgisk behandling eller när medicinsk behandling startas längre än för sex veckor sedan och patienten fortfarande är i ett hyperkortisol-tillstånd (besök 0)

Patienterna följs upp 3, 6, 9, 12, 18 samt 24 månader efter kirurgisk behandling. Studien genomförs i Göteborg, Nederländerna och Spanien.

36 patienter och 36 matchande friska kontrollpersoner kommer att medverka i studien.

Friska kontrollpersoner kommer att studeras vid två tillfällen, startbesök samt 12 månader.

Inkludering av patienter är klar.

Ansvarig läkare: Oskar Ragnarsson, Eleni Papakokkinou

Forskningssjuksköterskor: Ann-Charlotte Olofsson, Helena Wik