PEPP-studien

Denna studie syftar till att undersöka effekten av fysisk aktivitet som vi tror leder till bättre livskvalitet och har gynnsamma effekter på kardiovaskulära riskfaktorer.

120 patienter kommer att inkluderas, 60 stycken i varje grupp. Alla får en broschyr med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om fysisk aktivitet. 

Randomisering (lottning) sker på första besöket där man antingen hamnar i kontrollgrupp eller interventionsgrupp.  

I båda grupperna kommer man på tre fysiska besök, start, sex och tolv månader efter första besöket. Fysiska tester sker vid varje besök och läkare är med vid dessa tillfällen. 

Om man blir lottad till interventionsgruppen träffar man också en fysioterapeut och sjuksköterska som tillsammans med patienten tar fram ett passande träningsprogram efter lust, intresse och fysisk kondition.  

I interventionsgruppen får man också kontakt med fysioterapeut efter fyra, åtta och tolv veckor. Denna kontakt kan ske via telefon.  

För personer som lottas till kontrollgruppen erbjuds kontakt med fysioterapeut efter studiens slut.  

Ansvarig läkare: Oskar Ragnarsson och Viktor Hantelius 

Forskningssjuksköterskor: Ann-Charlotte Olofsson, Emma Gabrielsson och Kristina Cid Käll 

Fysioterapeut: Anna Sandberg och Therese Letalick