Studier kring sköldkörtelsjukdomar

ImmunoGraves

Två studier om att bättre diagnostisera och förstå orsaken till de mentala symptom som en del patienter med giftstruma (Graves sjukdom) utvecklar. Vi vill utreda möjligheten till om immunsystemet kan vara involverat.

Personcentrerad vård vid Graves sjukdom

En studie om personcentrerad vård för nydiagnostiserade graves patienter. Fokus i studien är att undersöka om personcentrerad vård, med ökad tillgång till digitala plattformar, kan förbättra måendet, livskvalitén och om det i sin tur kan minska antal sjukskrivningsdagar hos patienter.

Swiddich

En nationell studie som pågår på flera orter i Sverige. Studien syftar till att undersöka om jod tillskott under graviditeten har betydelse för utvecklingen hos barnen. Vi tillfrågar er som blivande föräldrar om ni vill delta i studien.