Aktuella studier

Här samlar vi länkar där du kan läsa mer om våra aktuella studier kring hypofyssjukdomar.

PRO-Q-studien - Prospektiv cushingstudie

Studiens syfte är att öka kunskapen om kognitiv funktion, allmänt välbefinnande, psykiatriska problem samt mekanismerna bakom de långvariga effekterna i hjärnan som kvarstår trots behandling och bot hos personer med cushings sjukdom.

PEPP-studien - Forskningsstudie kring fysisk aktivitet och träning hos personer som har opererats för icke-hormonproducerande hypofysadenom

Denna studie syftar till att undersöka effekten av fysisk aktivitet som vi tror leder till bättre livskvalitet och har gynnsamma effekter på kardiovaskulära riskfaktorer.

120 patienter kommer att inkluderas, 60 styck i varje grupp. Alla får en broschyr med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om fysisk aktivitet.

Randomisering (lottning) sker på första besöket där man antingen hamnar i kontrollgrupp eller interventionsgrupp.

I båda grupperna kommer man på tre fysiska besök, start, 6 - och 12 månader efter första besöket. Fysiska tester sker vid varje besök och läkare är med vid dessa tillfällen.

Om man blir lottad till interventionsgruppen träffar man också en fysioterapeut och sjuksköterska som tillsammans med patienten tar fram ett passande träningsprogram efter lust, intresse och fysiks kondition.

I interventionsgruppen får man också kontakt med fysioterapeut efter 4, 8 och tolv veckor. Denna kontakt kan ske via telefon.

För personer som lottas till kontrollgruppen erbjuds kontakt med fysioterapeut efter studiens slut.

Ansvarig läkare för studien: Oskar Ragnarsson och Viktor Hantelius

Forskningssjuksköterskor: Ann-Charlotte Olofsson, Emma Gabrielsson och Kristina Cid Käll

Fysioterapeut: Anna Sandberg och Therese Letalick