Expertteamet för autoimmuna neuroinflammatoriska sjukdomar hos vuxna

Beskrivning av diagnosgruppen och teamet (t.ex. för barn och vuxna, endast barn/vuxna)

Kontaktuppgifter till teamet.