Expertteamet för sällsynta och/eller komplexa epilepsier hos barn

Beskrivning av diagnosgruppen och teamet (t.ex. för barn och vuxna, endast barn/vuxna)

Kontakta expertteamet:

Annika Alexandersson, barnsjuksköterska, teamkoordinator, 031-3434796, annika.alexandersson@vgregion.se

Tove Hallböök, neurolog, tove.hallbook@vgregion.se 

Övriga medverkande i teamet:

Björn Bjurulf, neurolog, bjorn.bjurulf@vgregion.se 

Andra resurser och samarbetspartners: 

Mun-H-Center, kontaktperson: Anna Ödman Roussakis, Klinikchef anna.odman@vgregion.se, tel: 010-4417980   

Ågrenska, kontaktperson: Veronica Wingstedt de Flon, Verksamhetschef, veronica.wingstedtdeflon@agrenska.se, tel: 0709-34 69 43 

Läs mer:

Centrum för högspecialiserad epilepsisjukvård (barn och vuxna)

Intresseföreningen Dravets Syndrome Association Sweden