Expertteamet för Huntingtons sjukdom

Beskrivning av sjukdomen och teamet (t.ex. för barn och vuxna, endast barn/vuxna)

Kontakta expertteamet:

Lavinia Frid, sjuksköterska, koordinator, 0722-351304, lavinia.horvath@vgregion.se 

Maria Kneider, neurolog, maria.kneider@vgregion.se 

Övriga medverkande i teamet:

 

Föreläsning

Huntingtons sjukdom

Andra resurser och samarbetspartners  

Mun-H-Center, kontaktperson: Anna Ödman Roussakis, Klinikchef anna.odman@vgregion.se, tel: 010-4417980   

Ågrenska, kontaktperson: Veronica Wingstedt de Flon, Verksamhetschef, veronica.wingstedtdeflon@agrenska.se, tel: 0709-34 69 43