ERN och NHV

Europeiska referensnätverk (ERN) är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa. Nätverken underlättar diskussioner om svåra och sällsynta hälsotillstånd som kräver högspecialiserad vård, stora kunskaper och resurser. Nationell högspecialiserad vård (NHV) är offentligt finansierad vård där endast ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära och multiprofessionella team.

ERN

Medlemmar?

ERN Rare-Liver 

NHV

Västra Götalandsregionen har tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för följande vårdområden inom sällsynta skelettsjukdomar, med Sahlgrenska Universitetssjukhuset som utövare:

  •  

Nationell högspecialiserad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset