Sällsynta dagen 2024

Årets Sällsynta dagen infaller den 29 februari, en extra sällsynt dag då det är skottår. Här kan du läsa mer om vad som arrangeras regionalt och nationellt kopplat till Sällsynta dagen.

Sjukhusbesök i Västra sjukvårdsregionen

Träffa CSD Väst, Ågrenska, Mun-H-Center och patientföreträdare när de besöker sjukhus i Västra sjukvårdsregionen. 
De finns i sjukhusens entréer enligt följande:

Skaraborgs Sjukhus Skövde - 5 februari klockan 10:30-13:00

Södra Älvsborgs Sjukhus Borås - 23 februari klockan 10:30-14:00

Norra Älvsborgs Länssjukhus Trollhättan - 23 februari klockan 09:00-12:00

Mölndals sjukhus - 26 februari klockan 10:00-14:00

Sahlgrenska sjukhuset - 27 februari klockan 10:00-14:00

Östra sjukhuset - 28 februari klockan 10:00-11:45

Drottning Silvias barnsjukhus - 28 februari klockan 12:15-14:00

Hallands sjukhus Varberg - 11 mars klockan 10:30-14:00

Digitala lunchföreläsningar vecka 9

CSD i samverkan uppmärksammar Sällsynta dagen genom digitala lunchföreläsningar klockan 12:10-12:55 under vecka 9.

Information och länk till lunchföreläsningarna

Måndag 26 februari

Tema: Framtida vårdförlopp för sällsynta syndrom med komplexa vårdbehov

Tisdag 27 februari

Tema: Övergång från barnsjukvård till vuxensjukvård - så skapar vi trygghet för patient, anhöriga och vårdgivare

Onsdag 28 februari

Tema: Patientmedverkan i fokus

Torsdag 29 februari

Tema: Sällsynta verksamheter – Mun-H-Center, Ågrenska och Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd

Fredag 1 mars

Tema: På spaning inför sällsynta nationella strategin
och kvalitetsregistret

Föreläsningar i Västra sjukvårdsregionen

CSD Väst håller i digitala och fysiska föreläsningar för personal i Västra sjukvårdsregionen.
Kontakta csd@vgregion.se om du vill ha en föreläsning på din arbetsplats.

Digitala föreläsningar

Sjukhusen i väster - 8 februari

Hallands sjukhus Varberg - 11 mars

Fysiska föreläsningar

Skaraborgs Sjukhus Skövde - 5 februari

Norra Älvsborgs Länssjukhus Trollhättan - 23 februari

Regionens hus Göteborg - 29 februari

Upplysning

Sällsynta dagen är en upplysningskampanj i flera bemärkelser. I samband med Sällsynta dagen lyses ett antal byggnader upp i färgerna som internationellt symboliserar sällsynta hälsotillstånd: grönt, rosa och blått. Detta sker på flera platser, bland annat gångbroarna vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, Essity i Mölndal, Gula huset vid Ågrenska och ackumulatortanken i Borås.

Sällsynt fotoutställning på Biomedicinska biblioteket

Under vecka 9 anordnar CSD Väst tillsammans med Biomedicinska biblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek, en temavecka kring sällsynta hälsotillstånd. Där kan du se en sällsynt fotoutställning, Projekt Minea, av fotograf Julia Staf, hitta intressant litteratur inom området samt information om CSD Väst, Ågrenska, Mun-H-Center, Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd med mera. 

En vecka på Sahlgrenska Univertsitetssjukhusets Instagramkonto

Under Sällsynta veckan (vecka 9) tar CSD Väst över Sahlgrenskas Instagramkonto. Följ Sahlgrenska på Instagram för en vecka fylld av engagerande aktiviteter, inspirerande berättelser och viktig information om sällsynta hälsotillstånd.