Sällsynta dagen 2024

Årets Sällsynta dagen ägde rum den 29 februari, en extra sällsynt dag då det är skottår. Här kan du läsa mer om vad som arrangerats regionalt och nationellt kopplat till Sällsynta dagen.

Sjukhusbesök i Västra sjukvårdsregionen

CSD Väst, Ågrenska, Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd, Mun-H-Center och patientföreträdare besökte sjukhus i Västra sjukvårdsregionen. De har under februari månad stått i entréerna på:

Skaraborgs Sjukhus Skövde

Södra Älvsborgs Sjukhus Borås

Norra Älvsborgs Länssjukhus Trollhättan

Mölndals sjukhus

Sahlgrenska sjukhuset

Östra sjukhuset

Drottning Silvias barnsjukhus

Hallands sjukhus Varberg

Digitala lunchföreläsningar vecka 9

CSD i samverkan uppmärksammade Sällsynta dagen genom digitala lunchföreläsningar under vecka 9.

Se föreläsningarna i efterhand

Temaområden som togs upp var:

Måndag 26 februari

Framtida vårdförlopp för sällsynta syndrom med komplexa vårdbehov

Tisdag 27 februari

Övergång från barnsjukvård till vuxensjukvård - så skapar vi trygghet för patient, anhöriga och vårdgivare

Onsdag 28 februari

Patientmedverkan i fokus

Torsdag 29 februari

Sällsynta verksamheter – Mun-H-Center, Ågrenska och Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd

Fredag 1 mars

På spaning inför sällsynta nationella strategin
och kvalitetsregistret

Föreläsningar i Västra sjukvårdsregionen

CSD Väst har hållit digitala och fysiska föreläsningar för personal i Västra sjukvårdsregionen.
Kontakta csd@vgregion.se om du vill ha en föreläsning på din arbetsplats.

Digitala föreläsningar

Sjukhusen i väster

Hallands sjukhus Varberg (11 mars)

Fysiska föreläsningar

Skaraborgs Sjukhus Skövde

Norra Älvsborgs Länssjukhus Trollhättan

Regionens hus Göteborg

Upplysning

Sällsynta dagen är en upplysningskampanj i flera bemärkelser. I samband med Sällsynta dagen lystes ett antal byggnader upp i färgerna som internationellt symboliserar sällsynta hälsotillstånd: grönt, rosa och blått. Detta skedde på flera platser, bland annat gångbroarna vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, Essity samt AstraZeneca i Mölndal, Gula huset vid Ågrenska samt ackumulatortanken och Caroli kyrka i Borås.

Sällsynt fotoutställning på Biomedicinska biblioteket

Under vecka 9 anordnade CSD Väst tillsammans med Biomedicinska biblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek, en välbesökt och uppskattad temavecka kring sällsynta hälsotillstånd. Där fanns bland annat en sällsynt fotoutställning, Projekt Minea, av fotograf Julia Staf, intressant litteratur inom området samt information om sällsynta hälsotillstånd, CSD Väst, Ågrenska, Mun-H-Center, Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd med mera.

En vecka på Sahlgrenska Univertsitetssjukhusets Instagramkonto

Under Sällsynta veckan (vecka 9) höll CSD Väst i Sahlgrenskas Instagramkonto. Förutom information om sällsynta hälsotillstånd, Sällsynta dagen och CSD Väst kunde följarna läsa berättelser från verkliga livet.